"outlying areas" translation into Swedish

EN

"outlying areas" in Swedish

See the example sentences for the use of "outlying areas" in context.

Context sentences for "outlying areas" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, it is certainly true that problems such as these are critical in smaller, outlying areas.
Herr talman! Det är säkert sant att sådana här problem tillspetsas i avlägsna, mindre regioner.
EnglishThe risks of cultural and linguistic marginalisation and of outlying or rural areas becoming more isolated are real.
Riskerna för kulturell, språklig, periferisk eller lantlig marginalisering är verkliga.
EnglishSecondly, transport aimed at the integration of peripheral regions, islands and outlying areas should become a priority.
För det andra bör transporter prioriteras som är avsedda att skapa förbindelser med randområden, öar och isolerade områden.
EnglishBecause we all know the social role fulfilled by the postal service in poorer urban areas and in rural or outlying areas.
För att vi alla vet vilken social funktion posten fyller i missgynnade stadsområden, på landsbygden och i avlägsna områden.
EnglishI am pleased that the major criteria for the coverage required was territory and not solely population, which means that our rural and outlying areas can be served.
Det innebär att landsbygden och randområdena omfattas. För mig känns detta mycket angeläget.
EnglishThe important thing is for the universal postal service also to be guaranteed for everyone, including people in outlying areas and islands.
Viktigt är också att samhällsomfattande posttjänster är garanterade för alla, även för de som är bosatta i avlägset belägna områden eller på öar.

Other dictionary words

English
  • outlying areas

Even more translations in the English-Vietnamese dictionary by bab.la.