"outmost" translation into Swedish

EN

"outmost" in Swedish

SV
EN

outmost {adjective}

volume_up
outmost (also: extreme, outermost)

Synonyms (English) for "outmost":

outmost
English

Context sentences for "outmost" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must do our outmost to return to a sensible situation here.
Här måste vi göra allt för att förhållandena skall bli förnuftiga!
EnglishIn light of these considerations, I believe the EU must exercise extreme caution in embracing the biotechnology industry without the outmost care and precautions being in place.
I ljuset av dessa överväganden anser jag att EU bör vara enormt försiktigt i mottagandet av bioteknikindustrin såvida inte en yttersta noggrannhet och försiktighet är för handen.