"to outnumber" translation into Swedish

EN

"to outnumber" in Swedish

EN to outnumber
volume_up
[outnumbered|outnumbered] {verb}

Context sentences for "to outnumber" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact, in a number of EU countries, those against outnumber those in favour by quite a margin.
I ett antal EU-länder finns det till och med många fler motståndare än förespråkare.
EnglishAt university level, female students outnumber male students, and 40% of teachers are women.
På universitetsnivå finns det fler kvinnliga än manliga studenter, och 40 procent av lärarna är kvinnor.
EnglishI think the interpreters outnumber the Members at this present moment!
Jag tror att tolkarna är fler än ledamöterna just nu!
EnglishIn fact, at the present time women outnumber men at university and also obtain better results.
För närvarande är antalet kvinnor större än antalet män vid universiteten och deras studieresultat är bättre.
EnglishSince we outnumber you, I believe that.
EnglishThe consequence of this blind and generous investment: countries with disappointing results outnumber the countries making substantial progress.
Följden av denna blinda och generösa investering är att de länder som har misslyckats är fler än de som gör stora framsteg.
EnglishCurrent opinion polls show that those who wish to keep their independence outnumber the Euro-Quislings and Europhiles nearly two to one.
Färska opinionsundersökningar visar att de som vill behålla sitt oberoende är nästan dubbelt så många som eurolandsförrädarna och eurofilerna.
EnglishThe consequence of this blind and generous investment: countries with disappointing results outnumber the countries making substantial progress.
Världsbanken har varit inne på fel spår alltför länge, och det är dags att ändra kurs så att utvecklingspolitiken äntligen kan gynna de mest behövande.
EnglishIf we put their numbers together, and the Commission numbers together, they probably outnumber the Members in this Chamber, which signifies that they are looking forward to something being said.
Om vi lägger samman deras antal med antalet personer från kommissionen, blir de antagligen fler än ledamöterna här i kammaren, vilket betyder att de förväntar sig att någonting skall sägas.