"outpatient care" translation into Swedish

EN

"outpatient care" in Swedish

EN

outpatient care {noun}

volume_up
1. medicine
outpatient care
All of these things represent major successes, together with outpatient care and other areas which I will not go into now.
Allt detta står för stora framgångar, tillsammans med öppenvård och andra områden som jag inte kommer att ta upp nu.
When specifying the terms 'hospital care' and 'outpatient care', it would also be good to specify the term 'specialised outpatient healthcare'.
När man specificerar termerna ”sjukhusvård” och ”öppenvård” skulle det vara bra om man också specificerar termen ”specialiserad öppenvård”.
In other words - incidentally, there is a grammatical error in the English text - no special permission is needed for outpatient care, although it would be needed for in-patient care.
Med andra ord - det finns förresten ett grammatiskt fel i den engelska versionen - att det inte behövs något särskilt tillstånd för öppenvård, även om ett sådant kan behövas för sjukhusvård.

Similar translations for "outpatient care" in Swedish

outpatient noun
care noun
to care verb

Context sentences for "outpatient care" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou are in clinical training in outpatient care and in an optional field.
Du är på verksamhetsförlagd utbildning inom öppen vård och inom ett valfritt område.
EnglishThe work-based courses are within municipal care and outpatient and inpatient care.
De verksamhetsförlagda kurserna är inom kommunal vård och omsorg, samt öppen och sluten hälso- och sjukvård.
EnglishInpatient care, outpatient care: it varies considerably from one country to another, and the pattern changes over time.
Sjukhusvård, icke sjukhusvård. Det är väldigt olika mellan länder, det förändras över tiden.
EnglishI do have a problem, though, with the way in which outpatient care has been treated, in contrast with what the Court states.
Men jag har ett problem med hur den öppna hälso- och sjukvården har behandlats, i motsats till vad domstolen anger.