"outrageously" translation into Swedish

EN

"outrageously" in Swedish

EN outrageously
volume_up
{adverb}

outrageously (also: to a fault, over)
outrageously
outrageously (also: shockingly)
In my view, these Members are behaving outrageously and downright stupidly and unintelligently when they show no respect for others when they are speaking.
Enligt min åsikt uppför sig dessa ledamöter skandalöst och helt enkelt fullständigt dumt och ointelligent, eftersom de inte visar någon respekt för andra som talar.
In response to international concerns, Mugabe says, outrageously, that the outbreak amounts to genocide perpetrated by Britain, my country, the former colonial master.
På omvärldens oro svarar Mugabe skandalöst nog att epidemin är detsamma som det folkmord som mitt hemland Storbritannien begick under kolonialtiden.
The investment chapter would, outrageously, give corporations the right to sue governments when social or environmental policies cut across their profiteering.
Kapitlet om investeringar skulle skandalöst nog ge bolagen rätt att stämma regeringar om deras sociala eller miljömässiga politiska strävanden hindrar bolagens profitering.

Synonyms (English) for "outrageously":

outrageously
outrageous

Context sentences for "outrageously" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn my view, these Members are behaving outrageously and downright stupidly and unintelligently when they show no respect for others when they are speaking.
Jag vill därför be er att ingripa i framtiden och att be de ledamöter som inte klarar av detta att lämna kammaren.