"outskirts of" translation into Swedish

EN

"outskirts of" in Swedish

See the example sentences for the use of "outskirts of" in context.

Similar translations for "outskirts of" in Swedish

outskirts noun
of preposition

Context sentences for "outskirts of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAround 20 000 people living in the outskirts of Harare have been threatened with forced eviction.
Omkring 20 000 människor som bor i utkanten av Harare hotas av tvångsförflyttningar.
EnglishI know such tobacco farms in Poland, but we find them here too, on the outskirts of Strasbourg.
Jag känner till sådana tobaksjordbruk i Polen, men de finns även här i utkanten av Strasbourg.
EnglishConflicting reports exist as to what really happened in the camp on the outskirts of the city of Laâyoune.
Motsägelsefulla rapporter förekommer om vad som verkligen hände i tältlägret utanför Al-Ayun.
EnglishFleeing from all quarters, hundreds of immigrants took refuge on a hill on the outskirts of the town.
Hundratals invandrare flydde från alla håll och kanter för att ta skydd på en kulle i utkanten av staden.
EnglishIt's on the outskirts of Nairobi, the capital city of Kenya.
Det ligger i utkanten av Nairobi, Kenyas huvudstad.
EnglishThe location may be in the centre of a city or on the outskirts, or even somewhere completely outside built-up areas.
De kan ligga centralt eller i utkanten av städerna, eller till och med någonstans helt i periferin.
EnglishRents in town centres are cheap and controlled, and rents for subsidised premises on the outskirts are also low.
Hyrorna i stadskärnorna är låga och reglerade, och hyrorna för subventionerade fastigheter i städernas utkanter är också låga.
EnglishJust last week a pregnant woman and a four-year-old child were killed during the mass eviction of 10 000 people from the outskirts of Harare.
Vi måste alla höja våra röster i protest och det är ännu viktigare att Zimbabwes grannar fördömer illdåden.
EnglishJust last week a pregnant woman and a four-year-old child were killed during the mass eviction of 10 000 people from the outskirts of Harare.
Så sent som förra veckan dödades en gravid kvinna och ett fyraårigt barn under fördrivningen av 10 000 människor från Harares ytterområden.
EnglishThat is the situation in a distant country court on the outskirts of Europe, where the big landlord esquire cannot be sentenced in any case - but she can.
Så här ser situationen ut i en domstol i ett land långt borta i Europas utkant, där herr storgodsägare inte under några omständigheter kan dömas - men hon kan.
EnglishTransFargo built a new logistics center in Arlöv, on the outskirts of Malmö, with sufficient space and optimal conditions for operating their transportation business.
TransFargo byggde då ett nytt logistikcenter i Arlöv strax utanför Malmö med gott om utrymme och optimala förhållanden för att bedriva transportverksamhet.
EnglishIn the German capital, on the outskirts of the Olympic stadium, a 3 000 square metre ‘megabrothel’ has just opened its doors to welcome 650 clients at any one time.
I den tyska huvudstaden, i utkanten av Olympiastadion, har en 3 000 kvadratmeter stor ”megabordell” just slagit upp dörrarna för att ta emot 650 kunder samtidigt.
EnglishIn the German capital, on the outskirts of the Olympic stadium, a 3 000 square metre ‘ megabrothel’ has just opened its doors to welcome 650 clients at any one time.
I den tyska huvudstaden, i utkanten av Olympiastadion, har en 3 000 kvadratmeter stor ” megabordell ” just slagit upp dörrarna för att ta emot 650 kunder samtidigt.
EnglishOn the outskirts of Kabul I saw those yellow objects that attract children and are the same colour as food rations, which always used to arrive in the villages from the sky.
I utkanterna av Kabul såg jag dessa gula föremål som lockar till sig barn och som har samma färg som livsmedelsransonerna, som brukar anlända till byarna ovanifrån.
EnglishHousing is more expensive in the town centre, and cheaper on the outskirts; people choose to live in the outskirts because it is quieter there, or because housing is cheaper.
Det är dyrare att bo i stadskärnan och billigare i ytterområdena; människor väljer att bo i ytterområdena för att det är lugnare där eller för att bostäderna är billigare.
EnglishWe need to learn the necessary lessons for the future, such as that incinerators must not be located in built-up areas such as Drogenbos on the outskirts of Brussels.
Det måste vi dra lärdom av för framtiden, till exempel att en sopförbränningsanläggning inte får placeras mitt i ett tätbebyggt område som det gjorts i Drogenbos strax utanför Bryssel.

Other dictionary words

English
  • outskirts of

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Italian-English dictionary.