"outwards" translation into Swedish

EN

"outwards" in Swedish

SV
SV

EN outwards
volume_up
{adverb}

outwards (also: abroad, down, out, forth)
volume_up
ut {adv.}
A nuclear accident is not a linear event; the consequences ripple outwards like the radioactivity which is still discharging into the sea.
En kärnolycka är inte en linjär händelse: konsekvenserna sprider sig utåt på samma sätt som den radioaktivitet som fortfarande läcker ut i havet.
outwards (also: outwardly, outward)
volume_up
utåt {adv.}
During its Presidency, Finland will endeavour to persuade the Union to look outwards and ahead.
Finland kommer under sitt ordförandeskap att försöka övertala unionen att se utåt och framåt.
Erasmus World is now going one step further, both inwards and outwards.
ett steg framåt, både inåt och utåt.
Membership of the Union has broadened our horizons and encouraged us to look outwards.
Medlemskapet i Europeiska unionen har vidgat vår horisont och uppmuntrat oss att rikta blicken utåt.

Synonyms (English) for "outwards":

outwards
English
outward

Context sentences for "outwards" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is very important that this programme can be extended outwards, and now Switzerland is to participate.
Det är mycket viktigt att programmet kan utvidgas, och nu ska Schweiz delta.
EnglishThe rotated text is written from the bottom edge outwards.
Den roterade texten skrivs från den undre kanten.
EnglishThe rotated text is written from the top edge outwards.
Den roterade texten skrivs från den övre kanten.
EnglishExtend text from bottom cell edge outwards.
Textutsträckning från undre cellkanten.
EnglishExtend text from top cell edge outwards.
Textutsträckning från övre cellkanten.
EnglishI do support, like others, a strong outwards-looking EU that is capable of acting shoulder to shoulder, as an equal partner, with the US.
Precis som andra talare stöder jag ett starkt, utåtriktat EU som kan stå skuldra vid skuldra med USA som en likvärdig partner.
EnglishWe must lead and shape globalisation according to our principles and our values, looking outwards with a universalist attitude, as we did during the finest hours of our common history.
Vi måste leda och forma globaliseringen i överensstämmelse med våra principer och värden och se på omvärlden med vidsynthet, som vi gjort under de bästa stunderna i vår gemensamma historia.