"oven" translation into Swedish

EN

"oven" in Swedish

SV

EN oven
volume_up
{noun}

oven (also: kiln, stove)
volume_up
ugn {comm. gen.}
You're going to place this in an oven-like device.
Man ska sedan placera denna i en slags ugn.
(Laughter) We cut a $5,000 restaurant oven in half.
(skratt) Vi delade på en $5,000 restaurang ugn i två.
Every loaf baked in a bakery he owned, by one baker at a time, in a wood-fired oven.
Varje bröd bakades i ett av hans bagerier, av en bagare i taget, i en vedeldad ugn.

Context sentences for "oven" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's about a fire oven available at Luleå University of Technology.
Det handlar om en brandugn som nu finns hos Complab vid Luleå tekniska universitet.
EnglishThat's the oven-like device; once it's coated it gets placed there.
Där är vår ugnsliknande apparat. ~~~ När organet har täckts placeras det där.
EnglishYou gotta preheat the oven before you stick in the turkey.
Man måste värma upp ugnen innan man stoppar in kalkonen.
EnglishMr President, it is a sign of a real parliament that it is prepared to eat its bread hot from the oven.
Herr ordförande! Det är ett kännetecken för ett riktigt parlament att det är berett att äta sitt bröd hett, direkt från ugnen.
EnglishThey prefer not to admit the reality of such sad things as animal suffering when they put a joint in the oven.
Hon föredrar att inte kännas vid verkligheten i form av tråkigheter som djurplågeri när hon lägger in sin stek i ugnen.
EnglishWe place it back into this oven-like device.
Sedan placerar man den i den här slags ugnen.
EnglishIt is a lot more sophisticated than a microwave oven, but it is basically boiling the water molecules in the very surface level of your skin.
Det är mycket mer avancerad än en mikrovågsugn, men i grund och botten kokar den vattenmolekylerna i de yttersta lagren av ert skin.
EnglishNo rabbit in the oven.
EnglishThat will happen much more frequently than the random motions of atoms making you an apple orchard and some sugar and an oven, and then making you an apple pie.
Det kommer hända oftare än att atomernas slumpmässiga rörelse ger dig en äppelodling, lite socker och en spis, och sedan ger dig en äppelkaka.
EnglishBecause the fire oven tests both how the load and fire affect the construction and structural elements of steel, concrete and wood, advanced measurements are to be made.
Genom att ugnen testar både hur belastning och brand påverkar byggnads- och konstruktionsdelar av stål, betong och trä kan avancerade mätningar göras.
EnglishThe public wants to be reassured that the road from farm to market, to the supermarket, to the oven, fridge and table is as safe as can be reasonably expected.
Allmänheten vill försäkras om att vägen från gården till marknaden, till stormarknaden, till ugnen, kylen och bordet, är så säker som man rimligen kan förvänta sig.
EnglishArby's is going to spend 85 million dollars promoting an oven mitt with the voice of Tom Arnold, hoping that that will get people to go to Arby's and buy a roast beef sandwich.
Arby's kommer att lägga 85 miljoner dollar på att marknadsföra en ugnsvante med Tom Arnolds röst, i förhoppning att folk går till Arby's för att köpa en smörgås.