"overcompensation" translation into Swedish

EN

"overcompensation" in Swedish

EN overcompensation
volume_up
{noun}

overcompensation (also: over-compensation)
- thirdly, that there is no overcompensation of the damage caused.
– För det tredje får det inte förekomma någon överkompensation för skadan.
At all events they have not noticed any overcompensation on the cereal market there.
Man har i varje fall inte kunnat konstatera någon överkompensation på spannmålsmarknaden.
This is important in connection with overcompensation.
Det är nämligen viktigt i samband med denna överkompensation.

Context sentences for "overcompensation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly, Mr Fischler, we have not reduced the over-compensation from 1992.
Vi har för det första, herr Fischler, inte sänkt överkompensationen från 1992.
EnglishAnd a final word on your over-compensation, which I have mentioned before.
Ett sista ord kring överkompensationen, vilken jag redan talat om en gång.
EnglishThe Commission even used the argument of current overcompensation.
Kommissionen använde sig då till och med av den rådande överkompensationen som argument.
EnglishNothing new was added in the estimates of overcompensation provided yesterday by the Commission.
Den uppskattning av överkompensationen som lämnades av kommissionen igår skapar ytterligare problem.
EnglishThe result is this: according to the Commission's services, the extent of the over-compensation is about ECU 8 billion over the last four years.
Resultatet blev att enligt kommissionsavdelningens uppskattning uppgick överkompensationen till ungefär åtta miljarder ecu under de senaste fyra åren.
EnglishBut we did call attention from the start to the fact that cases of over-compensation exist, and these cases have also been quantified in the interim.
Vi har emellertid redan från början framhållit, att det finns överkompensationer. Dessa överkompensationer har vi under mellantiden också kvantifierat.