"overconfidence" translation into Swedish

EN

"overconfidence" in Swedish

EN overconfidence
volume_up
{adjective}

overconfidence

Synonyms (English) for "overconfidence":

overconfidence

Context sentences for "overconfidence" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf only fit and healthy people would put careful driving before over-confidence.
Om ändå vältränade och friska människor kunde köra försiktigt i stället för att vara alltför självsäkra.
EnglishI think there is considerable over-confidence in what can be achieved through deregulation of air transport.
Jag tror att det finns en betydande övertro på vad man kan åstadkomma med en avreglering av flygtrafiken.
EnglishThat over-confidence cost him his left leg.
Denna alltför stora förtröstan kostade honom hans vänstra ben.
EnglishUnfortunately, the Brok report is permeated by traditional over-confidence in military interventions as the only way of bringing about peace.
Tyvärr genomsyras Brok-betänkandet av gammal övertro på militära interventioner som enda sättet att skapa fred.
EnglishUnfortunately, the Brok report is permeated by traditional over-confidence in military interventions as the only way of bringing about peace.
Europarlamentet borde också kraftfullt stödja de hoppingivande samtal som nu förs mellan Pekingregeringen och Dalai Lamas företrädare.
EnglishIn the fourth act, with our hubris, our overconfidence developing, we invaded Iraq and Afghanistan, and in the fifth act, we plunged into a humiliating mess.
I fjärde akten, med vår hybris, utvecklades vår övertro, vi invaderade Iraq och Afghanistan. ~~~ Och i den femte akten, störtade vi ner i en förödmjukande röra.