"to overdo" translation into Swedish

EN

"to overdo" in Swedish

EN to overdo
volume_up
[overdid|overdone] {verb}

I am also in favour of the Christmas spirit, but we should not overdo it.
Jag tycker också att det är trevligt med julstämning, men vi ska inte överdriva.
We must not overdo it, however, ladies and gentlemen.
Vi får dock inte överdriva detta.
My request, however, is that you do not overdo things.
Min begäran är dock att ni inte ska överdriva saker och ting.
to overdo (also: to overcook)
to overdo

Context sentences for "to overdo" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou know, there's no way that you can do anything for anyone if you overdo things.
Det finns inte en chans att man kan göra allt för en person om man går till överdrift.
EnglishDo not overdo it here; where monetary policy is concerned, we are on your side.
Överdriv inte. När det gäller penningpolitik står vi på er sida.
EnglishBut, necessary as consumer protection is, we must not overdo it.
Där bör vi dock trots behovet av konsumentskydd inte skjuta över målet.
EnglishThis is an unfair advantage for the Commission, admittedly, and I don't want to overdo it.
Det är en orättvis förmån för kommissionen, det medger jag. Jag tänker dock heller inte överutnyttja den.
EnglishDon't overdo the Botox; nobody will think you're honest.
Använd inte för mycket Botox; ingen kommer att tro att du är ärlig.
EnglishDon't overdo it, the guy will be back soon.
Spela inte över, killen är snart tillbaka
EnglishOh, well, don't overdo it.
EnglishI feel that there is something which is even more important than coordinating economic policies, which, if we overdo it, could even have negative repercussions.
Jag tror att det finns någonting som är ännu viktigare än samordning av den ekonomiska politiken, vilken om den drivs för långt även kan få negativa återverkningar.