"overdone" translation into Swedish

EN

"overdone" in Swedish

EN overdone
volume_up
{past participle}

overdone

Synonyms (English) for "overdone":

overdone

Context sentences for "overdone" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIs that not a bit overdone ?
EnglishIs that not a bit overdone?
EnglishIn my view, Parliament has overdone it when it comes to the rather restrained legislation which the European Commission would have wanted to submit.
Jag anser att parlamentet har gjort en julgran av den återhållsamma lagstiftning som Europeiska kommissionen hade velat lägga fram.
EnglishThese vast surpluses show that the contingency planning which is necessary in every political domain has been overdone in this case.
Det enorma överskottet visar att man i alltför stor utsträckning har tillämpat de nödvändiga försiktighetsåtgärder som måste finnas på varje politiskt område.