"overdose" translation into Swedish

EN

"overdose" in Swedish

EN overdose
volume_up
{noun}

overdose
volume_up
överdos {comm. gen.}
Han dog av en överdos.
It says right on the back here, "In case of overdose, contact your poison control center immediately," and it gives an 800 number.
Det står på baksida här, "Vid överdos, kontakta närmaste giftcentral omedelbart," och så står det ett 800 nummer.
The result of the Irish referendum testifies that the success of Europe is being sacrificed to an overdose of doubtful public opinion.
Resultatet av den irländska folkomröstningen visar att EU:s framgång offras för en överdos tveksam allmän opinion.

Synonyms (English) for "overdose":

overdose
English

Context sentences for "overdose" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can opt to buy replacement therapy rather than overdose on cigarettes.
De bör finnas tillgängliga på samma ställe som alla cigarretter och tobaksprodukter säljs.
EnglishOften, ladies and gentlemen, we have a lot of data, in fact an overdose of data, but no adequate analysis of the data.
Ofta har vi en mängd data, för mycket faktiskt, men ingen ordentlig analys av uppgifterna.
EnglishIt has also been scientifically ascertained that a copper deficiency is a bigger concern than an overdose of it.
Det är också vetenskapligt bevisat att bristen på koppar är en större olägenhet än dess överdosering.
EnglishThe reported number of deaths related to drug overdose in the European Union is approximately 7 000 per year.
Det rapporterade antalet dödsfall i samband med överdoser av narkotika ligger i Europeiska unionen på cirka 7 000 om året.
EnglishHis mother had died from a heroin overdose.
Hans mamma hade dött från heroinöverdos.
EnglishThe last time I debated with Mr Patten on this subject in committee he accused me of having an overdose of testosterone.
Den senaste gången jag diskuterade denna fråga med kommissionär Patten i utskottet, beskyllde han mig för att vara överfylld med testosteron.
EnglishYet even in the country of Milton Friedman, Chile is left to practise a budgetary surplus of 1%, while the United States itself takes a budgetary overdose.
Men till och med i Milton Friedmans land tillåts Chile ha ett budgetöverskott på 1 procent samtidigt som USA självt har ett kraftigt budgetunderskott.
EnglishHowever, I fear that, overall, the report seems overly inclined towards increased taxes, when in several countries (such as Portugal), we are already experiencing an overdose of fiscal burdens.
Jag är dock rädd för att betänkandet i allmänhet verkar vara överdrivet inriktat på högre skatter medan man i flera länder (till exempel Portugal) redan erfar överdrivna skattepålagor.