"overdressed" translation into Swedish

EN

"overdressed" in Swedish

EN

overdressed {adjective}

volume_up
overdressed
I would like to thank Mrs Hassi who, with the other rapporteurs, has managed to provide a synthesis, to prevent the whole thing from becoming an overdressed Christmas tree.
Jag vill tacka Satu Hassi, som tillsammans med övriga föredragande har lyckats göra en sammanfattning och förhindra att alltihop blir en överklädd julgran.