"overdrive" translation into Swedish

EN

"overdrive" in Swedish

EN overdrive
volume_up
{noun}

overdrive
As today's debate has amply illustrated, the machinery for producing undemocratic, repressive legislation has gone into overdrive in the European Union.
Som dagens debatt tydligt har åskådliggjort går maskineriet för att skapa odemokratisk, repressiv lagstiftning på högvarv i Europeiska unionen.
overdrive
volume_up
överväxel {comm. gen.}
We want to go even further and send the European knowledge policy into overdrive.
Vi vill gå ett steg längre och lägga in en överväxel i den europeiska kunskapspolitiken.

Synonyms (English) for "overdrive":

overdrive
English

Context sentences for "overdrive" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf there were to be any weakening of those positions, then the repressive machine within Belarus would start to go into overdrive and we would feel even more pressure against us.
Om dessa ståndpunkter försvagades på något sätt, då skulle den repressiva apparaten inom Vitryssland lägga i överväxeln, och vi skulle hamna under ännu större tryck.
EnglishIf there were to be any weakening of those positions, then the repressive machine within Belarus would start to go into overdrive and we would feel even more pressure against us.
Jag skulle vilja uttrycka vårt stöd för det och vissheten om att en gemensam europeisk strategi för Vitryssland kommer att växa fram och bidra starkt till att underlätta vår belägenhet.