"overemphasis" translation into Swedish

EN

"overemphasis" in Swedish

EN overemphasis
volume_up
{noun}

overemphasis
volume_up
överbetoning {comm. gen.}
We do not need any more over-emphasis on this particular position.
Vi behöver inte någon mer överbetoning av just denna ståndpunkt.
In this hour of crisis, the reigning eurocracy continues to build us a Europe characterised by competition and by an overemphasis on law and order.
I denna kristid fortsätter den regerande eurokratin att bygga ett Europa som kännetecknas av konkurrens och en överbetoning på lag och ordning.

Context sentences for "overemphasis" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe overemphasis on law and order, the patrols and the barbed wired fences will not overcome their desire to escape.
Den överdrivna betoningen av lag och ordning, patrullerna och taggtrådsstaketen kommer inte att minska deras önskan att fly.
EnglishWe have to make certain that we have a proper asylum system that is not skewed by the overemphasis on illegal immigration.
Vi måste försäkra oss om att vi har ett ordentligt asylsystem som inte är snedvridet på grund av en för stor betoning på olaglig invandring.
EnglishOveremphasis on the plight of whites risks encouraging a revival of the independence theme supported by many blacks in Zimbabwe and in southern Africa.
Den överdrivna betoningen på de vitas belägenhet riskerar att återuppliva temat om oberoende, som stöds av många svarta i Zimbabwe och Sydafrika.
EnglishSimilarly, it agreed to ensure that stock option arrangements should lead neither to excessive risk-taking nor to an over-emphasis of short-term objectives.
Rådet beslutade också att verka för att användningen av aktieoptioner inte ska leda till vare sig överdrivet risktagande eller ett överdrivet betonande av kortsiktiga mål.