"overestimation" translation into Swedish

EN

"overestimation" in Swedish

EN overestimation
volume_up
{noun}

overestimation (also: chauvinism, overestimate)
volume_up
överskattning {comm. gen.}
Is this pipe dream not based on a huge overestimation of the human race?
Bygger inte detta luftslott på en enorm överskattning av mänskligheten?

Synonyms (English) for "overestimation":

overestimation

Context sentences for "overestimation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere the underspend was essentially due to initial overestimation of expenditure.
I det här fallet beror minskningen huvudsakligen på den ursprungliga överskattningen av utgifter.
EnglishWhat is sometimes problematic is the lack of evidence for the indirect costs and personnel costs, and the overestimation of such costs.
Det som ibland är ett problem är bristen på bevis för de indirekta kostnaderna och personalkostnaderna samt överskattningar av dessa.