"to overfly" translation into Swedish

EN

"to overfly" in Swedish

EN to overfly
volume_up
[overflew|overflown] {verb}

to overfly
There are slots for taking off, for landing, but also for overflying.
Det finns tider för att lyfta, för att landa men också för att flyga över.
We are talking exclusively about overflying the territory of the United States, not about flights from and to the United States.
Vi talar uteslutande om att flyga över Förenta staternas territorium, inte om flyg från och till Förenta staterna.
Does the Council not consider the overflying by these aircraft of densely populated towns and cities to be an infringement of public safety?
Anser inte rådet att dessa flygplan kränker medborgarnas säkerhet genom att flyga över tätbefolkade städer?