"to overheat" translation into Swedish

EN

"to overheat" in Swedish

EN to overheat
volume_up
[overheated|overheated] {verb}

to overheat

Context sentences for "to overheat" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMobile phones could overheat or even explode during the charging process.
Mobiltelefoner kunde överhettas och till och med explodera under laddningen.
EnglishFortunately, the Member States have sufficient instruments at their disposal to keep inflation down, for example by taking specific tax measures when the economy threatens to overheat.
Lyckligtvis har medlemsstaterna tillräckliga instrument för att hålla inflationen låg, exempelvis genom att vidta riktade skatteåtgärder när ekonomin hotar att bli överhettad.
EnglishIn particular, the high-level waste tanks pose a serious, on-going risk to the east coast of Ireland because of the risk of a release of large amounts of radiation should the cooling tanks overheat.
Behållarna med högaktivt avfall utgör en allvarlig, pågående risk för Irlands östkust på grund av risken med utsläpp av stora mängder radioaktivitet om kyltankarna skulle överhettas.