"overjoyed" translation into Swedish

EN

"overjoyed" in Swedish

EN overjoyed
volume_up
{adjective}

. - I am 'overjoyed' by the number of loud statements and expressions of condemnation!
. - (EN) Jag är ”överlycklig” över antalet tydliga uttalanden och fördömanden!
I am not overjoyed about everything, as he and many other Members of the House know.
Jag är inte överlycklig över allting, det vet han, och många kolleger här i kammaren vet det.
Ladies and gentlemen, I was overjoyed at the positive result in today's vote in Parliament on the liberalisation of the visa regime for Western Balkan countries.
Jag blev överlycklig över det positiva resultatet i dagens omröstning i parlamentet om liberalisering av viseringsreglerna för länderna på västra Balkan.
overjoyed

Context sentences for "overjoyed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would just add that while we can agree to this proposal, we are hardly overjoyed by it!
Låt mig tillägga: Man håller visserligen med dem, men man tycker inte om det!
EnglishThis is a great load off our minds and we are naturally overjoyed.
Detta innebär att en börda lyfts från våra axlar och naturligtvis är vi överlyckliga.
EnglishWe were overjoyed to hear of your release just three months ago on 7 September.
Vi blev djupt rörda då fick veta att ni hade frigivits den 7 september, för bara tre månader sedan.
EnglishWe are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
EnglishI was overjoyed when I read in the paper about Kaare Svingen -
Jag kunde bara gråta av lycka när jag läste om Kåre Svingen -
EnglishA little later, on Friday afternoon, we were overjoyed to hear of the release of Giuliana Sgrena.
Något senare, i fredags eftermiddag, blev vi överlyckliga när vi fick höra om frigivningen av Giuliana Sgrena.
EnglishThey could not have done so if they had not felt overjoyed by the noble and profound feelings of their people.
De hade inte kunnat göra det om de inte hade känt sig styrkta av sitt folks ädla och djupa känslor.
English“We’re overjoyed that mortality could be reduced with relatively simple means like mobile health care centres.
– Det är glädjande att man med relativt enkla medel, som mobila vårdcentraler, kunnat minska mortaliteten.
EnglishI should also, however, like to say equally clearly that in recent times we have experienced certain events which we are not exactly overjoyed about.
Jag vill emellertid lika tydligt säga att vi under den senaste tiden har upplevt några händelser, som inte direkt gläder oss.
EnglishWe were overjoyed.
EnglishI was born in a country that was divided, and that was overjoyed when it managed to restore its unity: and rightly so, as Germany had deserved it.
Jag föddes i ett land som var delat men som var överlyckligt när man lyckades ena det igen, och det med rätta, eftersom Tyskland förtjänade det.
EnglishThis is why I am overjoyed that the European Commission has reacted emphatically to information concerning the Hungarian media law and has taken real action.
Därför gläder det mig mycket att kommissionen med eftertryck har reagerat på uppgifterna om den ungerska medielagen och har vidtagit konkreta åtgärder.
EnglishI was therefore overjoyed when the Committee on Women's Rights unanimously made a series of proposals for improving the Commission's proposal on this point.
Därför var jag förtjust när utskottet för kvinnors rättigheter enhälligt kom med ett antal förslag för att förbättra kommissionens förslag på denna punkt.
EnglishWith regard to Parliament's budget, I am overjoyed that our main proposals have been taken into account, both in the budget itself and in the draft resolution.
När det gäller parlamentets budget är jag mycket glad att hänsyn tagits till våra viktigaste förslag, både i själva budgeten och i resolutionsförslaget.