"overkill" translation into Swedish

EN

"overkill" in Swedish

EN

overkill {noun}

volume_up

Context sentences for "overkill" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe proposal also has elements of overkill, and the timetable set has obvious risks.
Förslaget framstår också till viss del som överambitiöst, och den tidtabell som fastställts har uppenbara risker.
EnglishThey are almost overkill.
EnglishWhen I look at some of these amendments and proposals, a proposal like the 10-metre rule, I detect within it a gross degree of overkill.
När jag studerar en del av dessa förslag och förslag till ändringar, bland annat förslaget om tiometersregeln, tycker jag mig se exempel på större våld än nöden kräver.