"overstatement" translation into Swedish

EN

"overstatement" in Swedish

EN overstatement
volume_up
{noun}

overstatement (also: exaggeration, excess, extravagance, indulgence)
volume_up
överdrift {comm. gen.}
We all know that this is a vast overstatement of the case.
Vi vet alla att detta är en grov överdrift av förhållandena.
I want to leap immediately to your defence, because it was not merely rhetorical overstatement, but above all did no service to the subject.
Jag skulle vilja skydda er för sådant, ty det var inte bara retorisk överdrift, det tjänar heller inte saken i sig.
I do not think that the concluding statement from the conference, claiming that a new era had begun for European cooperation, was an overstatement.
Jag tror inte att det avslutande uttalandet från konferensen, som hävdar att en ny tidsålder hade inletts för europeiskt samarbete, var en överdrift.

Synonyms (English) for "overstatement":

overstatement

Context sentences for "overstatement" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is an overstatement of the situation.
Detta är ett överdrivet påstående.
EnglishGiven the existing advertising codes in force in the media, the claim that advertisements arouse hatred on gender lines is an overstatement.
Med tanke på gällande reklambestämmelser för media är påståendet att reklam skulle ge upphov till hat grundat på könstillhörighet överdrivet.
EnglishThe Court of Auditors reported the overstatement by 27 % of the costs for pre-financing to border authorities in the 8 cases audited.
Revisionsrätten rapporterar att kostnaderna för förhandsfinansieringen till gränsmyndigheterna har redovisats 27 procent för högt i de åtta fall som granskats.