"overtly" translation into Swedish

EN

"overtly" in Swedish

EN overtly
volume_up
{adverb}

overtly (also: aboveboard, freely, ingenuously, openly)
volume_up
öppet {adv.}
This strategy overtly sanctions the doctrine of military intervention, in accordance, furthermore, with the new strategic role of NATO;
Denna strategi sanktionerar öppet doktrinen om militär intervention, vilken dessutom överensstämmer med Natos nya strategiska roll.
It may surprise people that UKIP has, for the first time ever, voted for a report that is overtly federalist in tone.
Det kan förvåna folk att UKIP för första gången någonsin har röstat för ett betänkande som är öppet federalistiskt i tonen.
We did so with determination and strong in the belief that freedom can be won in spite of all overtly political restrictions.
Vi gjorde detta med bestämdhet och stod starka i vår övertygelse om att frihet kan vinnas trots alla öppet politiska restriktioner.
overtly (also: publicly)

Synonyms (English) for "overt":

overt
English

Context sentences for "overtly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf vitamins have to be added, we definitely think this should be labelled overtly.
När vitaminer måste tillsättas till produkter anser vi att det absolut måste anges tydligt på etiketten.
EnglishWe have overtly encouraged this within our own borders through the principle of free movement.
Vi har uttryckligen uppmuntrat detta inom våra egna gränser genom principen om fri rörlighet.
EnglishWhen it concerns the origin of honey products, we definitely think this should be labelled overtly.
När det handlar om ursprunget för honungsprodukter anser vi absolut att det måste anges tydligt på etiketten.
EnglishHowever, with only a few days to go to this unprecedented event, many Europeans are ill-informed, indifferent or overtly hostile.
Men nu några dagar före den händelse som saknar tidigare motsvarigheter, är många européer dåligt informerade, likgiltiga eller direkt fientliga.
EnglishThe role of the European Union in former Yugoslavia is much more overtly political, since many Member States have sent troops there to support the diplomatic and humanitarian efforts.
Jugoslavien är Europeiska unionens roll mer uttryckligt politisk eftersom flera medlemsstaters militära engagemang kompletterar de diplomatiska och humanitära insatserna.
EnglishThe role of the European Union in former Yugoslavia is much more overtly political, since many Member States have sent troops there to support the diplomatic and humanitarian efforts.
I f.d. Jugoslavien är Europeiska unionens roll mer uttryckligt politisk eftersom flera medlemsstaters militära engagemang kompletterar de diplomatiska och humanitära insatserna.
EnglishI think that if it is advisable to keep in mind the need to support the most disadvantaged regions, Europe must both show overtly, and demonstrate, to the outside world its ability to be dynamic.
Jag menar att om man skall kunna leva upp till behovet av stöd till de mest utsatta regionerna, måste EU utåt sett både tydligt och konkret visa sin förmåga att vara dynamisk.