"patch" translation into Swedish

EN

"patch" in Swedish

SV

EN patch
volume_up
{noun}

1. general

patch (also: age, cycle, interlude, period)
volume_up
period {comm. gen.}
patch (also: bit, cake, chip, cut)
patch (also: tab, tag)
volume_up
lapp {comm. gen.}
I do not understand why we are trying to patch up the problem by means of quotas.
Jag har ingen förståelse för att man med hjälp av olika slags kvoter försöker lappa detta problem.
patch (also: blotch, cloud, fleck, mark)
volume_up
fläck {comm. gen.}
patch (also: plot)
volume_up
täppa {comm. gen.}
patch
volume_up
jordbit {comm. gen.}
patch
volume_up
musch {comm. gen.}
patch

2. "eye"

patch (also: eyepatch)
volume_up
skyddslapp {comm. gen.} (för öga)

3. British English, colloquial

patch

Context sentences for "patch" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPoor mental health was supposedly just a difficult patch people went through, or not even that.
Psykisk ohälsa har bara betraktats som ett jobbigt skede i livet, om ens det.
EnglishThis succession of patch-up jobs belies an impulsive move made without any serious impact study.
Denna rad av lappverksarbeten strider mot impulsiva åtgärder som vidtagits utan någon seriös konsekvensbedömning.
EnglishMr President, much damage has indeed been done, and it will take years to patch matters up.
Herr ordförande! Nu har det verkligen begåtts ett stort misstag vars skadeverkningar kommer att ta åratal att reparera.
EnglishWhat was once the Mauthausen concentration camp is situated on my home patch, which is also my electoral district.
Det som en gång var Mauthausens koncentrationsläger ligger i min hemtrakt, som även är mitt valdistrikt.
EnglishIf it is impossible to conclude a treaty at world level, Europe should at least act consistently on its own patch.
Om det inte är möjligt att enas om fördrag på världsnivå, så måste Europa handla konsekvent på hemmaplan.
EnglishI deduced from your watch that you'd hit a rough patch.
Jag kunde utläsa att du har haft det jobbigt.
EnglishI told you I'm going through a rough patch.
Jag har ju sagt att jag har det lite jobbigt.
EnglishThis picture shows a patch of sky so small that it would take about 100 patches like it to cover the full moon in the sky.
Den här bilden visar en del av himlen så liten att det skulle krävas 100 likadana för att skymma månen på himlen.
EnglishWe need to get through this bad patch.
Vi måste ta oss ur det här besvärliga läget.
EnglishDon't -- don't -- don't go near this patch here.
EnglishThe Treaty of Nice is just a patch-up.
Nicefördraget var bara en nödlösning.
EnglishThe partner to which I am referring will get through its bad patch over time and will once again turn its attention to Latin America.
Den samarbetspartner som jag talar om kommer att ta sig ur svackan och åter rikta sin uppmärksamhet mot Latinamerika.
EnglishThe Commission recommendation for 2001 was drafted when the rest of the world was going through a particularly difficult patch.
Kommissionens rekommendation för år 2001 har utformats vid en tidpunkt med särskilt ogynnsam utveckling i resten av världen.
EnglishCan you patch me through to the plane?
English Is the Commission aware of the so-called ‘plastic soup’, a patch of plastic waste in the North Pacific Gyre in the Pacific Ocean?
 Känner kommissionen till den så kallade ”plastsoppan”, ett område med plastavfall i Norra stillahavsströmmen i Stilla havet?
EnglishFor goodness' sake, do not let this huge country, the 'emerald belt' as we call it in Dutch, become just a patch of rust in the Pacific.
Låt för Guds skull inte detta gigantiska rike, den indonesiska övärlden, inom kort bli en fördärvad plats i Stilla havet.
EnglishFor goodness'sake, do not let this huge country, the 'emerald belt ' as we call it in Dutch, become just a patch of rust in the Pacific.
Låt för Guds skull inte detta gigantiska rike, den indonesiska övärlden, inom kort bli en fördärvad plats i Stilla havet.
EnglishWe all tend to be interested only in our own patch, and others have to respect the decisions that are made about it.
Min grupp är emellertid definitivt inte rädd för att vidga perspektiven, även om vi är en aning tveksamma till denna uppsjö av nya bestämmelser.
EnglishAfter ten years, a lot of the Japanese caps are in what we call the Eastern Garbage Patch, while ours litter the Philippines.
Efter tio år har en massa av de japanska kapsylerna kommit till vad vi kallar Eastern Garbage Patch, medan våra skräpar ner Filippinerna.
EnglishBut not a patch on Ataturk."