"pedal" translation into Swedish

EN

"pedal" in Swedish

SV
SV

"pedal" in English

volume_up
pedal {comm. gen.}

EN pedal
volume_up
{noun}

pedal (also: treadle)
volume_up
trampa {comm. gen.}
I should like to urge the Council, to use its own metaphor, to pedal as fast as it can.
Jag vill uppmana rådet att, för att använda rådets egen metafor, trampa så fort man bara kan.
I agree with whoever said ‘ we have to pedal’, but I would add ‘ otherwise we fall off’.
Jag instämmer med den som sa ” vi måste trampa ”, vem det nu var, men jag vill lägga till ” annars ramlar vi av ”.
I agree with whoever said ‘we have to pedal’, but I would add ‘otherwise we fall off’.
Jag instämmer med den som sa ”vi måste trampa”, vem det nu var, men jag vill lägga till ”annars ramlar vi av”.
pedal (also: treadle)
volume_up
pedal {comm. gen.}
The only problem is that it is the people who do the pedalling and the very poorest who most suffer from the punctures.
Det enda problemet är att det är folket som sköter pedalerna och de fattigaste som oftast blir utmattade.

Synonyms (English) for "pedal":

pedal

Synonyms (Swedish) for "pedal":

pedal
Swedish

Context sentences for "pedal" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWithout the 'pedal to the metal ' of unanimity in many areas?
Utan att ha ” gasen i botten ” när det gäller enhällighet på många områden?
EnglishWithout the 'pedal to the metal' of unanimity in many areas?
Utan att ha ”gasen i botten” när det gäller enhällighet på många områden?
EnglishPedal to the metal, full-on, all of it or none of it.
Plattan i botten, Full gas allt eller inget.
EnglishKeep your foot on the gas pedal, until the very day you need to leave to take a break for a child -- and then make your decisions.
Håll foten på gaspedalen, till den dag då du verkligen behöver lämna jobbet för att ta barnledigt -- och gör dina val sedan.
EnglishThe weapons of those who pedal fear is the big lie, eloquently demonstrated here today by Ms McDonald and Ms Sinnott.
Det vapen som de som underblåser rädsla använder är den stora lögnen, som Mary Lou McDonald och Kathy Sinnott har gett ett uttrycksfullt prov på här i dag.
EnglishBut once one of the free-wheeling states is asked to pedal, then there are cries for equity, for fairness and for a level playing field.
Så snart en av de stater som åker på frihjul uppmanas att använda pedalerna hör man emellertid krav på jämlikhet, rättvisa och lika villkor.
EnglishThus I am very much afraid, Mr President, that when the Commission proposed a high-performance Ferrari, Parliament gave it only a small pedal tricycle.
Tyvärr anser jag att när kommissionen föreslog en fullfjädrad Ferrari, gav parlamentet den bara en liten trehjulig trampcykel.
Englishpedal to the metal
EnglishI want us all to understand that several more thousand jobs are at stake if we back-pedal on this report which we are being called to vote upon.
Jag vill att vi alla skall vara medvetna om att ytterligare flera tusen arbetstillfällen står på spel, om vi ryggar tillbaka inför detta betänkande, som vi ombeds att rösta igenom.