"pedigree" translation into Swedish

EN

"pedigree" in Swedish

EN pedigree
volume_up
{noun}

pedigree (also: accruement, descent, extraction, lineage)
volume_up
härkomst {comm. gen.}
pedigree (also: genealogy)
volume_up
stamtavla {comm. gen.}

Synonyms (English) for "pedigree":

pedigree

Context sentences for "pedigree" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst of all, adopted Amendment No 41 has a liberal pedigree.
För det första är det liberalerna som står bakom det antagna ändringsförslaget 41.
EnglishWe have a long footballing pedigree and indeed the first international football match ever played was the game between Scotland and England in 1872.
Vi har en lång fotbollstradition, och den första internationella fotbollsmatchen någonsin var faktiskt matchen mellan Skottland och England 1872.
EnglishWell, European wines, particularly those produced around the Mediterranean, as was pointed out earlier, have established their pedigree throughout the centuries and millennia.
De europeiska vinerna, särskilt de som framställs kring Medelhavet, har anor som sträcker sig långt tillbaka genom århundraden och årtusenden, vilket redan påpekats.
EnglishAs most of my income used to come from exporting live pedigree cattle, I have a financial interest in the lifting of the export ban on beef from the United Kingdom.
Eftersom det mesta av min inkomst brukade komma från export av levande avelsdjur, så har jag ett ekonomiskt intresse av att exportförbudet för nötkött från Förenade kungariket upphävs.
EnglishThis is a challenging enterprise, for a period of enlargement of the European Union is now beginning to include countries that have a different political 'pedigree ' from the current members.
Det är ett utmanande företag, för nu börjar en period av utvidgning av Europeiska unionen till länder som har en annorlunda politisk bakgrund än de aktuella medlemmarna.