"perfunctory" translation into Swedish

EN

"perfunctory" in Swedish

EN perfunctory
volume_up
{adjective}

1. general

perfunctory (also: careless, cool, detached, uninvolved)
perfunctory (also: routine)
Before we go any further we want to know - not in a perfunctory exercise but in a detailed and comprehensive assessment - what this means.
Innan vi går vidare vill vi veta - inte genom någon rutinmässig övning utan genom en detaljerad och omfattande bedömning - vad det här innebär.
perfunctory
It is regrettable that the debate is so short and perfunctory.
Men det är beklagligt att debatten är så kort och slentrianmässig.

2. "person"

perfunctory
volume_up
likgiltig {adj.} (person)

Synonyms (English) for "perfunctory":

perfunctory

Context sentences for "perfunctory" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose directly concerned, or in other words local governments and businesses, receive only perfunctory information.
De som berörs direkt, med andra ord kommuner och företag, får enbart summarisk information.
EnglishMr President, a few years ago discharges in this House used to be perfunctory debates, certainly not held on Tuesday mornings.
Herr talman! För ett par år sedan brukade ansvarsfriheten debatteras på ett rutinmässigt sätt och verkligen inte på tisdagsmorgnar.
EnglishHowever, I would like to highlight the rather perfunctory treatment of the damages caused by frost, which is also a form of natural disaster.
Jag vill dock framhäva den ganska slentrianmässiga behandlingen av frostskador som också är ett slags naturkatastrof.
EnglishIn the course of these hearings, a completely perfunctory explanation from the designated candidates for the Commission has been accepted.
Under dessa utfrågningar har man accepterat en alltigenom bristfällig förklaring från de utpekade kommissionskandidaterna.
EnglishHowever, I have still witnessed rather perfunctory ideological positions - and an extremely radical one, in one case - being adopted.
Men jag har också bevittnat hur man rätt slentrianmässigt intagit sina ideologiska positioner - och i ett fall en extremt radikal sådan.