"peril" translation into Swedish

EN

"peril" in Swedish

SV

EN peril
volume_up
{noun}

1. general

peril (also: adventure, danger, hazard, jeopardy)
volume_up
risk {comm. gen.}
We depart from that principle at our peril and here we clearly have departed from it.
Vi frångår den principen på egen risk och här har vi uppenbarligen frångått den.
Nevertheless, to neglect Latin America would be at our peril.
Om vi negligerar Latinamerika gör vi det dock på egen risk.
We destroy them at our peril; we must defend rural society.
Vi krossar dem på egen risk. Vi måste försvara landsbygden.

2. business

peril (also: risk)
volume_up
risk {comm. gen.}
We depart from that principle at our peril and here we clearly have departed from it.
Vi frångår den principen på egen risk och här har vi uppenbarligen frångått den.
Nevertheless, to neglect Latin America would be at our peril.
Om vi negligerar Latinamerika gör vi det dock på egen risk.
We destroy them at our peril; we must defend rural society.
Vi krossar dem på egen risk. Vi måste försvara landsbygden.
peril (also: danger, risk)
volume_up
fara {comm. gen.}
Anything else would mean democracy was in peril.
Allt annat skulle innebära att demokratin svävade i fara.
Our prayers are with those who are still alive but remain in peril.
Våra böner är hos dem som fortfarande lever men vars liv fortfarande är i fara.
. - I am deeply concerned that Pakistan's fragile democracy is in peril.
. - (EN) Jag känner en stor oro för att Pakistans sköra demokrati är i fara.

Context sentences for "peril" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe multiplication of armed groups places national unity in peril.
Mångdubblingen av beväpnade grupper sätter den nationella enigheten på spel.
EnglishHowever, we treat the Irish electorate as lemmings at our peril.
Vi behandlar emellertid den irländska väljarkåren som lämlar på eget ansvar.
EnglishThese are real issues raised by EU citizens themselves, and we ignore them at our peril.
Detta är verkliga frågor som tagits upp av EU-medborgarna själva, och det är skada om vi ignorerar dem.
EnglishThe Italian presidency would ignore this reality at its peril.
Problemet är att alla vill göra sina eftergifter i allra sista minuten – och helst inte alls.
EnglishFirstly, we undermine the unity of NATO at our peril.
För det första undergräver vi på eget ansvar sammanhållningen inom Nato.
EnglishThat is something which we in Europe forget at our peril.
Det är någonting som vi i Europa glömmer till egen nackdel.
EnglishIf that happens, we allow it to happen at our peril.
Om vi låter det ske, sker det på eget ansvar.
EnglishReason is not always convenient - indeed, it is inconvenient - but anyone willing to disregard it does so at his peril.
Förnuftet är inte alltid bekvämt - det är snarare obekvämt - men ve den som avstår från att använda det.
EnglishWe ignore or side-step it at our peril.
Av rädsla undviker vi den eller kliver åt sidan.
EnglishThey are part of a global challenge which we have to answer and which we ignore at our absolute peril.
Det kommer bara att finnas ett enda land vid Östersjön som inte tillhör Europeiska unionen, och det kommer att vara Ryska federationen.
EnglishWe're going to face extreme peril.
EnglishI should like to point out to the Commissioner that he meddles in the tax affairs of Member States at his peril.
Vidare är kommissionen i princip enig i fråga om ett stort antal punkter, som till exempel punkterna 1, 4, 6, 10, 11, 14, 17, 18, 19 och 21.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the Nuclear Arms Non-Proliferation Treaty, crucially important though it is, is also in peril.
Men gör vi rätt i att inte ägna oss åt kärnvapnen i Israel, Pakistan, Indien eller ens hos de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet?
EnglishAs someone who lives on the Baltic coast I now wish to express my deep sorrow for the residents of Galicia and all those whose livelihood is now in great peril.
I egenskap av boende vid Östersjöns kust vill jag uttrycka mitt djupa beklagande till Galiciens invånare och till alla dem vars livsuppehälle nu riskeras.
EnglishIn Germany, the pollution of rivers in North Rhine-Westphalia and Bavaria through fluorinated tensides has made it abundantly clear in just what peril our number one nutrient now is.
I Tyskland visar föroreningarna av floder i Nordrhein-Westfalen och Bayern genom fluorerade tensider klart hur utsatt vårt främsta näringsämne är.
EnglishHe then, in peril of his own life, spent five years participating in the peace process, drawing on the wide experience he had gained from his missions in trouble spots on four continents.
Han ägnade sedan fem år i livsfara för att delta i fredsprocessen, med den stora erfarenhet som han vunnit från sina insatser vid oroshärdar på fyra kontinenter.
EnglishWe forget at our peril that Constantinople was, for centuries, the original European city of culture when the ancestors of today's Council of Ministers were camping in the ruins of a former glory.
Vi glömmer på eget ansvar att Konstantinopel var, i århundraden, den första europeiska kulturstaden då förfäderna till dagens ministerråd höll till i ruinerna av en förgången ära.