"to pin down" translation into Swedish

EN

"to pin down" in Swedish

EN to pin down
volume_up
{verb}

Context sentences for "to pin down" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that as such, it is probably better if we in Parliament do not pin ourselves down on a fixed percentage.
Det finns också hamnar som i sista stund ändrar procentsats, om jag säger så.
EnglishI believe that as such, it is probably better if we in Parliament do not pin ourselves down on a fixed percentage.
Jag tror därför att vi som parlament helst inte skall binda oss vid en fast procentsats.
EnglishWe can't trace the virus or pin it down.
Vi kan inte spåra viruset, vi kan inte peka på det.
EnglishI can see... that pin down there.
EnglishPut the pin down there, will you?
EnglishPin her down!
EnglishMr President, ladies and gentlemen, if the Millennium Round and its opening is to be a success, then we must immediately address and pin down some basic problems.
Herr talman, kolleger! Om millennierundan och dess öppnande skall bli en framgång måste några grundläggande problem omedelbart diskuteras och förankras.
EnglishThis was too open-ended for the Employment Committee and, therefore, we wanted to pin down that definition of sporadic and low intensity still further.
Utskottet för sysselsättning och socialfrågor ansåg detta vara alltför förutsättningslöst, och vi ville därför att definieringen sporadisk och låg intensitet skulle fastställas närmare.
EnglishWe are trying to prevent driving licence tourism, and I can only add my support to those who have called on the Commission to pin the nation states down on this as quickly as possible.
Vi försöker hindra körkortsturismen, och jag kan bara ge mitt stöd till dem som har uppmanat kommissionen att binda nationalstaterna vid detta så fort som möjligt.
EnglishOne can hardly quote him without him claiming the exact opposite in the same speech, and whenever one tries to pin him down he claims to have meant something quite different.
Man kan knappt citera honom utan att han hävdar den exakta motsatsen i samma tal, och om man försöker tvinga honom att ge klara besked hävdar han att han menade något helt annat.