EN pit
volume_up
{noun}

1. general

pit (also: dish, howe)
volume_up
grop {comm. gen.}
About four years ago, the New Yorker published an article about a cache of dodo bones that was found in a pit on the island of Mauritius.
För ungefär fyra år sedan publicerade the New Yorker en artikel om en gömma med dodo-ben som hade upptäcks i en grop på ön Mauritius.
You ain't even gonna make it to the pits.
Du kommer inte ens fram till gropen.
The tank goes dry a quarter mile from the pits
Jag får bensinstopp en halv kilometer från gropen.
pit (also: underworld)
pit
pit (also: working)

2. religion

pit
The money which we could be investing in renewable energy sources is literally being thrown into a bottomless pit.
De pengar som vi skulle kunna investera i förnybara energikällor kastas bokstavligen talat ned i avgrunden.

3. British English

pit
volume_up
bortre parkett {comm. gen.}

4. American English

pit
volume_up
fruktkärna {comm. gen.}

Context sentences for "pit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope risks becoming a financial bottomless pit, and we do not want to fall into it.
Europas ekonomi riskerar att bli ett bottenlöst hål, och vi vill inte falla ned i det.
EnglishIt is time to stop pouring money into the money pit and to rescue what can still be rescued.
Det är dags att sluta kasta pengar i sjön och rädda det som fortfarande kan räddas.
EnglishIn the other scenario the government runs the risk of pouring tax revenue into a bottomless pit.
Från statens sida löper man annars risken att kasta skattepengar i sjön.
EnglishWe will then be able to provide a large contribution from Europe, but it cannot be a bottomless pit.
Då kommer vi att kunna ge ett stort bidrag från EU, men det kan inte vara en outsinlig brunn.
EnglishI seen a big boar pig, right, take a pit bulls head clean off one time.
Jag såg en galt bita av huvudet på en pitbull en gång..
EnglishPutting money into a bottomless pit at will without accompanying measures can be dangerous.
Det kan vara farligt att lägga pengar i ett outtömligt hål utan begräsningar och utan medföljande åtgärder.
EnglishIt seems legitimate to ask ourselves whether we are throwing funds down a bottomless pit!
Det verkar vara legitimt att ställa frågan om denna penningslukare har någon botten, eller rentav är bottenlös!
EnglishAnd in his right hand, the key to the bottomless pit.
I sin högra hand, hade han nyckeln till den bottenlösa hålan.
EnglishGeochemical evaluation on mine water quality in an open pit site remediated by backfilling and sealing.
Geochemical evaluation on mine water quality in an open pit site remediated by backfilling and sealing.
EnglishHe or she already pays enough in taxes for this vehicle, which is a bottomless pit in financial terms.
Denne är redan tillräckligt beskattad för sitt fordon som i finansiellt hänseende inte är annat än en bottenlös källa.
EnglishOne more word on the Brenner Base tunnel project: it is proving to be a bottomless pit for taxpayers’ money.
Ännu ett ord om Brennerbastunnelprojektet: det visar sig att detta är ett bottenlöst hål för skattebetalarnas pengar.
EnglishOne more word on the Brenner Base tunnel project: it is proving to be a bottomless pit for taxpayers ’ money.
Ännu ett ord om Brennerbastunnelprojektet: det visar sig att detta är ett bottenlöst hål för skattebetalarnas pengar.
EnglishInstead, the money simply disappears and the EU degenerates into a transfer union which is also a bottomless pit.
I stället försvinner pengarna bara, och EU degraderas till en transfereringsunion som också är ett bottenlöst hål.
EnglishWe must not, however, pit regions in difficulties in the present Union against poor regions in the new Member States.
Vi får dock inte ställa problemområden inom den nuvarande unionen mot fattiga områden i de nya medlemsstaterna.
EnglishThe aim is not to pit farmers and environmentalists or farmers and health specialists against one another.
Det handlar inte om att ställa jordbrukare och miljöaktivister mot varandra, eller jordbrukare och dem som vill skydda hälsan.
EnglishThe underwater part was captured in a stone pit.
Undervattensdelen togs i ett stenbrott.
EnglishWe need not pit one tradition against the other in a Kulturkampf, but it is clear that these traditions are worth preserving.
Det behöver inte för den skull leda till en kulturell kamp, men det råder säkert ingen tvekan på den punkten.
EnglishWe need not pit one tradition against the other in a Kulturkampf , but it is clear that these traditions are worth preserving.
Det behöver inte för den skull leda till en kulturell kamp, men det råder säkert ingen tvekan på den punkten.
EnglishDisastrous, because 2003 will be the last year before we jump into the bottomless pit of globalisation without a safety net.
Den är slutligen tragisk därför att 2003 blir året före hoppet utan fallskärm ut i globaliseringens tomma intet.
EnglishTo be honest, I do not think it is helpful to pit these solutions against each other.
Uppriktigt sagt tycker jag inte att det är särskilt konstruktivt att ställa de här två lösningarna mot varandra. Vi bör i stället hitta ett sätt att förena dem.