"plaque" translation into Swedish

EN

"plaque" in Swedish

EN plaque
volume_up
{noun}

1. general

plaque (also: plating, sheet metal, tin plate, tin)
volume_up
plåt {comm. gen.}
plaque (also: apron, deck, disc, plate)
volume_up
platta {comm. gen.}
plaque
volume_up
plakett {comm. gen.}

2. "teeth"

plaque (also: bloom, coat, occupancy)
volume_up
beläggning {comm. gen.}
plaque
volume_up
plack {comm. gen.}
Our brains can gunk up with plaque, and we can get Alzheimer's.
Våra hjärnor kan fyllas med plack, och vi kan få alzheimer.
Monster har inte plack.... 118...

Synonyms (English) for "plaque":

plaque

Context sentences for "plaque" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn case some of you wonder who the best is, they're here on this plaque on the wall.
Om nån av er undrar vilka som är bäst så står de på den här plaketten.
EnglishI would therefore like to ask whether it would be possible for Parliament to have a plaque made.
Jag undrar därför om det vore möjligt att parlamentet låter skapa en minnestavla.
EnglishThe plaque for the alternates is down in the ladies ' room.
Plaketten med tvåorna hänger på damtoaletten.
EnglishThe plaque reads, "Albert Einstein lived here."
Minnesbilden lydde: "Albert Einstein levde här."
EnglishThere is a little plaque hanging in my office.
Jag har en liten minnestavla hängande i mitt rum.
EnglishYou think your name's gonna be on that plaque?
EnglishMr Borrell, Parliament’s President, has also been officially invited to honour the deportees and to receive the plaque in their memory.
Josep Borrell Fontelles, parlamentets talman, har också fått en officiell inbjudan att hedra dem som deporterades och motta plaketten till minne av dem.
EnglishMr Borrell, Parliament ’ s President, has also been officially invited to honour the deportees and to receive the plaque in their memory.
Josep Borrell Fontelles, parlamentets talman, har också fått en officiell inbjudan att hedra dem som deporterades och motta plaketten till minne av dem.
EnglishI propose that a blue metal plaque be placed on the wall at Hampton Court saying: ‘ On this spot on 27 October 2005 nothing happened’ or, as they say in Yorkshire: ‘ Eee, you must be jokin’’.
Slutligen finns det framför allt ingen verklig avsikt att återuppta diskussionen om Förenade kungarikets orättvisa rabatt.
EnglishEach year in Skopje, the memorial plaque of the Bulgarian woman Mara Bouneva, a fighter for Macedonia's freedom, whom the French press named 'Macedonia's Charlotte Corday', is desecrated.
Varje år i Skopje vanhelgas minnestavlan över den bulgariska kvinnan Mara Bouneva, en kämpe för Makedoniens frihet, som den franska pressen döpte till ”Makedoniens Charlotte Corday”.