"platoon" translation into Swedish

EN

"platoon" in Swedish

EN platoon
volume_up
{noun}

platoon (also: body, bracket, bunch, class)
volume_up
grupp {comm. gen.}
platoon (also: company, party, team, crew)
platoon (also: band, body, crew, cohort)
volume_up
skara {comm. gen.}
Mr Poettering's platoon seems more concerned about making the next President of the Commission their political plaything than about the content of his or her programme.
Hans-Gert Poetterings skara verkar vara mer intresserad av att göra kommissionens nästa ordförande till sin politiska leksak än av innehållet i hans eller hennes program.
Mr Poettering's platoon seems more concerned about making the next President of the Commission their political plaything than about the content of his or her programme.
Hans-Gert Poetterings skara verkar vara mer intresserad av att göra kommissionens nästa ordförande till sin politiska leksak än av innehållet i hans eller hennes program.
platoon
volume_up
pluton {comm. gen.}
I didn't know we were still referring to this platoon in terms of squads.
Jag visste inte att vi fortfarande hade grupper i plutonen.
Then get that Second Platoon over to the hill!
Få sedan andra plutonen över till berget!
Third Platoon's coming up to our rear, so watch for 'em.
3: e plutonen kommer bakifrån, var med på det.
platoon
volume_up
gevärssalva {comm. gen.} [oldfsh.]
platoon
volume_up
infanteripluton {comm. gen.}

Context sentences for "platoon" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI didn't know we were still referring to this platoon in terms of squads.
Jag visste inte att vi fortfarande hade grupper i plutonen.
EnglishThird Platoon's coming up to our rear, so watch for 'em.
3: e plutonen kommer bakifrån, var med på det.
EnglishThen get that Second Platoon over to the hill!
Få sedan andra plutonen över till berget!
EnglishThat's good, cos you got second platoon.
Det är bra, för du har andra plutonen.
EnglishFirst Platoon I can send up, sir.
EnglishThe United Kingdom itself, although operating in favour of EMU, has already decided not to form part of the first euro platoon.
Självaste Förenade kungariket, samtidigt som man agerar till förmån för EMU, har redan beslutat att inte gå med i första omgången.
EnglishWhere the fuck is Red Platoon?
EnglishThere's civil war in the platoon.
EnglishThird Platoon's coming up here.
EnglishFall back with the platoon.
EnglishThird Platoon in reserve.