"pluck" translation into Swedish

EN

"pluck" in Swedish

SV

EN pluck
volume_up
{noun}

pluck
volume_up
mod {n} [coll.]
Parliament needs to pluck up courage and stand firm if it is serious about protecting fish stocks.
Parlamentet bör visa mod och ge en tydlig signal, om vi nu verkligen menar allvar med skyddet för bestånden.
We must pluck up the courage to tell this friendly neighbouring country as much.
Vi måste ha modet att säga detta till landet som är vår vän och granne.
Instead of closing ranks, you would have done better to pluck up courage and at last accept your political responsibility in this dispute.
I stället för att omsätta sammanhållningen i praktiken vore det bättre om ni tog mod till er och äntligen tog ert politiska ansvar i denna konflikt.
pluck (also: courage, mettle)

Context sentences for "pluck" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must pluck up the courage to tell this friendly neighbouring country as much.
Vi måste ha modet att säga detta till landet som är vår vän och granne.
EnglishThat means that we cannot just pluck a statement out of thin air and say that we will tighten these up further.
Därför kan vi inte utan vidare säga att vi kommer att göra en ytterligare skärpning.
EnglishIt has taken more than 100 years for us to pluck up the courage here and give the railways another chance.
Det har tagit mer än 100 år innan vi här i dag sätter i gång igen, för att ändå eller återigen ge järnvägen en chans.
EnglishIf I do not respond, it is not because she has failed to pluck my heartstrings - she did that a very long time ago - but simply because of the shortage of time.
Om jag inte svarar så är det inte för att hon inte har lyckats röra mitt hjärta - utan helt enkelt på grund av tidsbrist.
EnglishI ask the women from the other groups, though, to pluck up the courage to introduce these issues into the Plenary rather than having their treatment obstructed in the Bureau.
Jag vill också be de kvinnliga kollegerna från de övriga grupperna att också ha modet att ta upp det här i plenum och inte i presidiet egentligen förhindra behandlingen.
EnglishThat is why the UN Conference must also pluck up the courage to broach the subject of legal small weapons, and Europe must be able to argue for a total ban on the advertising of firearms.
Därför måste FN-konferensen även våga ta upp problematiken kring lagliga handeldvapen och Europa måste våga yrka för ett totalförbud mot reklam för eldvapen.