EN poll
volume_up
{noun}

1. general

poll (also: choice, option, pick, selection)
This is made manifest by the most important poll of all, the European elections.
Det framgår framför allt av den viktigaste opinionsundersökningen: valet till Europaparlamentet.
Is it not enough that people have already become alienated from these polls?
Räcker det inte att människorna redan nu har fjärmat sig från dessa val?
This may be seen from opinion polls, but rarely in democratic elections.
Detta syns i opinionsmätningar men sällan i demokratiska val.
Det är en mycket betydelsefull undersökning.
Jag har själv genomfört en liten undersökning.
A BBC poll shows 55% want to leave the EU and 84% want the UK to keep its powers.
En undersökning av BBC visar att 55 procent vill lämna EU och att 84 procent vill att makten ska stanna kvar i Storbritannien.
We have tested the first two demands by means of an opinion poll in Denmark.
Vi har provat de två första kraven i en opinionsundersökning i Danmark.
According to an opinion poll, the Finnish people oppose any military alliance for the country.
Enligt en opinionsundersökning motsätter sig det finska folket all sorts militär allians.
In a recent opinion poll, 47 % of European citizens supported action at European level.
I en nyligen genomförd opinionsundersökning stödde 47 procent av EU-medborgarna åtgärder på EU-nivå.
poll
What is more, recent opinion polls cannot be reassuring either.
Nyligen genomförda opinionsmätningar ser inte heller ut att kunna ge honom några lugnande besked.
According to opinion polls, support for the EU remains strong.
Stödet för EU är oförminskat högt i opinionsmätningarna.
In Spain, for example, according to all the opinion polls, it is seen as the country’ s second biggest problem.
I Spanien anses den till exempel som landets näst största problem enligt opinionsmätningarna.
poll (also: polling)
volume_up
röstning {comm. gen.}
Observation of the different stages of the electoral process - registration, nomination, polling, counting and appeals - are crucial.
Övervakning av valförfarandets olika stadier - registrering, nominering, röstning, rösträkning och besvärsmöjligheter - är nödvändigt.
The Council reportedly rejected the vote in some polling stations.
Enligt uppgifter godkände inte rådet röstningen vid vissa röstlokaler.
poll
They had a voice when they elected me top of the poll - the position I have occupied at every election for this Parliament with the largest number of voters taking part in the election.
De hade en röst när det valde mig högst upp på listan - en plats jag har haft i varje val till det här parlamentet med högst valdeltagande.
poll
volume_up
rundfråga {comm. gen.}

2. American English

volume_up
vallokal {comm. gen.}
In Zimbabwe that could mean not only taking risks but also walking for miles to a polling station and queuing for hours.
I Zimbabwe innebar det inte bara risker utan även att gå miltals till en vallokal och att köa i timmar.
Two hours before the polling stations closed, the turnout was only 45 %.
Två timmar innan vallokalerna stängdes, var valdeltagandet endast 45 procent.
Voters went freely to the polls, men, women, young and old.
Väljarna kom villigt till vallokalerna, män, kvinnor, unga och gamla.

Context sentences for "poll" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe results of the Eurobarometer poll were, as you know, shocking.
Resultatet av Eurobarometerundersökningen är, som ni känner till, chockerande.
EnglishThis is made manifest by the most important poll of all, the European elections.
Det framgår framför allt av den viktigaste opinionsundersökningen: valet till Europaparlamentet.
EnglishWe want retraining programmes for the new green poll workers.
Vi vill ha omskolningsprogram för dem som ska arbeta med de nya miljöenkäterna.
Englishln the latest exit poll, Vice President Lewis has 51 percent of the vote.
I sista mätningen har, Vice President Lewis 51 procent av rösterna.
EnglishThe last eurobarometer poll showed the European project has never been less loved.
Den senaste Eurobarometerundersökningen visade att det europeiska projektet aldrig har varit mindre populärt.
EnglishA Eurobarometer poll shows that most women are not aware of their rights.
En Eurobarometerundersökning visar i detta sammanhang att de flesta kvinnor inte är medvetna om sina rättigheter.
EnglishOn the contrary, the 'no' camp is at present very clearly in the lead, by ten per cent according to the latest poll.
Tvärtom leder nej-sidan för närvarande mycket klart, enligt sista mätningen med 10 procent.
EnglishSo you let a poll station worker scan your encrypted vote.
Så du låter en valarbetare scanna din krypterade röst.
EnglishOn the contrary, the 'no ' camp is at present very clearly in the lead, by ten per cent according to the latest poll.
Tvärtom leder nej-sidan för närvarande mycket klart, enligt sista mätningen med 10 procent.
English   – Mr President, Mr President-in-Office of the Council, a new Eurobarometer poll was conducted a few days ago.
   – Herr talman, herr rådsordförande! En ny Eurobarometerundersökning genomfördes för några dagar sedan.
EnglishIn an Internet poll, the number of respondents declaring themselves in favour of such a measure was as high as 96%.
I en Internetundersökning var upp till 96 procent positivt inställda till införandet av en sådan åtgärd.
EnglishThree or four years ago a Gallup poll in Georgia showed that the rate of confidence in the police was less than 5%.
För tre år sedan visade en gallupundersökning i Georgien att förtroendet för polisen låg under 5 procent.
EnglishThe EU has not recognised the official poll results.
EU har inte erkänt det officiella valresultatet.
EnglishFor the past 25 years I have been a Member of this House, elected at the top of the poll from Northern Ireland.
Jag har varit ledamot av parlamentet under de senaste 25 åren, och har stått högst upp på valsedlarna i Nordirland.
EnglishHealth is an issue which opinion poll after opinion poll shows is the number one priority for our citizens across the European Union.
Opinionsundersökningar visar att hälsovård är vad medborgarna i Europeiska unionen prioriterar högst.
EnglishThe most recent opinion poll surveying the attitudes of Slovakia’s citizens to the European Union has given a clear answer.
Den senaste opinionsundersökningen av de slovakiska medborgarnas inställning till Europeiska unionen har gett ett tydligt svar.
EnglishMr President, a new opinion poll shows that, at present, only half the Danish population has heard of the draft European Constitution.
Den danska regeringen har nu därför slutligen anslutit sig till dem som kräver en kommissionsledamot från varje land.
EnglishThe latest Eurobarometer poll shows that only 52% of EU citizens consider membership to be a good thing for their country.
Den senaste Eurobarometerundersökningen visar att endast 52 procent av EU-medborgarna anser att medlemskapet gynnar deras hemland.
English   – Mr President, Mr President-in-Office of the Council, a new Eurobarometer poll was conducted a few days ago.
Faktum är att allmänheten i EU hör samma gamla saker år ut och år in, att allt dåligt kommer från Bryssel och att det som är bra alltid är hemmagjort.
EnglishAccording to a 2006 Eurobarometer poll, 56% of Europeans wish to donate their organs for transplantation purposes after their death.
Enligt en Eurobarometerundersökning från 2006 vill 56 procent av EU-medborgarna efter döden donera sina organ för transplantationer.