"port city" translation into Swedish

EN

"port city" in Swedish

EN port city
volume_up
{noun}

port city (also: port, seaport, port town, harbor city)
volume_up
hamnstad {comm. gen.}
In fact, there has been a slight mistake: my last meeting was in Rotterdam, in a port city, and I met there with all the representatives of the port unions.
Det var ett litet misstag: Mitt senaste möte var i Rotterdam, i en hamnstad, och där träffade jag alla företrädare från hamnfacken.

Similar translations for "port city" in Swedish

port noun
port adjective
Swedish
to port verb
city noun

Context sentences for "port city" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRomania has three pan-European corridors crossing its territory, 4, 7 and 9, which are all closely linked to the Black Sea port city of Constanţa.
Rumänien har tre alleuropeiska korridorer som korsar landets territorium, nr 4, 7 och 9, som alla är nära förbundna med hamnstaden Constanţa vid Svarta havet.
EnglishMr President, as a former member of the Amsterdam City Council Port Committee and as a current inhabitant of Rotterdam, I know what is wrong with competition, expansion and labour relations in ports.
Herr talman! Som före detta ledamot av Amsterdams kommunala hamnutskott och som nuvarande invånare i Rotterdam vet jag vad som är fel med konkurrens, expansion och arbetsförhållanden i hamnarna.