"postwar" translation into Swedish

EN

"postwar" in Swedish

EN postwar
volume_up
{adjective}

postwar
Memories of massive postWar devaluation lead us to regard money seriously.
Kommer man ihåg de jättelika devalveringarna och sedelklippningarna efter kriget har man en allvarlig inställning till pengar.
This was the basis of the German post-war economic miracle.
Det utgjorde grunden för det tyska ekonomiska miraklet efter kriget.
I also welcome the recognition of the role of the UN in post-war reconstruction in Iraq.
Jag ser också positivt på att FN:s roll erkänts i återuppbyggnaden av Irak efter kriget.
postwar
It is a sign that we Europeans wish to shoulder responsibility for the post-war situation in Iraq and look forwards.
Den är ett tecken på att européerna vill ta sitt ansvar för efterkrigs-Irak och rikta blicken mot framtiden.
I therefore call on the Council and the Commission to reject the United States' requests and to remain firm in their desire to entrust the UN, and the UN alone, with a central role in post-war Iraq.
Detta leder mig till att uppmana rådet och kommissionen att avvisa de amerikanska kraven och förbli beslutsamma i sin strävan efter att anförtro FN ensamt en ledande roll i efterkrigs-Irak.
I therefore call on the Council and the Commission to reject the United States ' requests and to remain firm in their desire to entrust the UN, and the UN alone, with a central role in post-war Iraq.
Detta leder mig till att uppmana rådet och kommissionen att avvisa de amerikanska kraven och förbli beslutsamma i sin strävan efter att anförtro FN ensamt en ledande roll i efterkrigs-Irak.
Of course, the United States had a role as guarantor of the process of peace and democratic reconstruction in post-war Europe.
Naturligtvis var USA garant för fredsprocessen och den demokratiska återuppbyggnaden i Europa efter andra världskriget.

Context sentences for "postwar" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe UN per se and its services will be more important than ever in post-war Iraq.
FN i sig och dess organ är viktigare än någonsin i efterkrigstidens Irak.
EnglishAs things now stand we can state that part of our post-war legacy has gone forever.
Som läget är nu kan vi konstatera att delar av vårt efterkrigsarv är borta för alltid.
EnglishOur parents represent a generation who were a post-war generation twice over.
Våra föräldrar är en del av en generation som två gånger tillhört efterkrigsgenerationen.
EnglishWe no longer live in a post-war Europe where food security was a legitimate concern.
Vi lever inte längre i ett Efterkrigseuropa där livsmedelssäkerheten var en rättmätig oro.
EnglishI also welcome the recognition of the role of the UN in post-war reconstruction in Iraq.
Jag ser också positivt på att FN:s roll erkänts i återuppbyggnaden av Irak efter kriget.
EnglishI also welcome the recognition of the role of the UN in post-war reconstruction in Iraq.
Jag ser också positivt på att FN: s roll erkänts i återuppbyggnaden av Irak efter kriget.
EnglishThe widespread use of synthetic chemicals is a post-war phenomenon.
Den utbredda användningen av syntetiska kemikalier är ett efterkrigsfenomen.
EnglishIn western Europe, thanks to the political leaders of the post-war generation, we enjoy democracy.
I Västeuropa har vi, tack vare efterkrigsgenerationens politiska ledare, demokrati.
EnglishIn effect, it brings an end to the tragic post-war divisions in Europe.
Anslutningen innebär i själva verket slutet på de tragiska efterkrigssplittringarna i Europa.
English(PL) Madam President, we are witnessing the end of one of the last long regimes of post-war history.
(PL) Fru talman! Vi upplever slutet på en av efterkrigstidens längsta regimer.
EnglishFor example, post-war Angola's need for money is tragic for thousands of poverty-stricken families.
Angolas behov av pengar efter kriget är en tragedi för tusentals utblottade familjer.
EnglishIn effect, it brings an end to the tragic post-war divisions in Europe.
Det är ingen hemlighet att EU: s tydliga önskan var anslutningen av ett förenat Cypern den 1 maj.
EnglishIn post-war Europe the history of military neutrality is at least as long as that of alliances.
I efterkrigstidens Europa har alliansfriheten åtminstone lika lång historia som allianserna.
EnglishI also refer to the European Movement of the post-war period and its demonstrations against boundaries.
Jag åberopar efterkrigstidens Europarörelse med dess demonstrationer mot gränsposter.
English   Mr President, from 1 May we can celebrate one of the greatest achievements of the post-war era.
   – Herr talman! Sedan den 1 maj kan vi fira en av efterkrigstidens största landvinningar.
EnglishThis was the basis of the German post-war economic miracle.
Det utgjorde grunden för det tyska ekonomiska miraklet efter kriget.
EnglishI think we should prepare for post-war order.
Jag tycker att vi bör börja arbeta med att återställa ordningen efter kriget.
EnglishThis is particularly significant given that Japan is one of the main donors of aid in post-war times.
Detta är särskilt viktigt eftersom Japan är en av de största bidragsgivarna under efterkrigstiden.
EnglishYou need to stop living in the 50-year old dream of post-war European integration from the last century.
Ni måste sluta leva i förra seklets 50 år gamla dröm om efterkrigstidens europeiska integration.
EnglishThe post-war period will see some arduous work begin, first of all of course in the form of humanitarian aid.
Efter kriget börjar ett mödosamt arbete, allra först naturligtvis i form av humanitär hjälp.