"potato" translation into Swedish

EN

"potato" in Swedish

SV

EN potato
volume_up
{noun}

potato (also: spud)
volume_up
potatis {comm. gen.}
Yes, this is a 'hot potato' in a number of Member States, but that cannot be helped.
het potatis? i en del medlemsländer, men det hjälps inte.
That is a hot potato, which everyone, including Parliament, has preferred to avoid.
Det är en het potatis, som alla, även parlamentet, helst undviker.
The problem has come back again, and it is a kind of hot potato.
Problemet har återuppstått och detta är ett slags het potatis.

Context sentences for "potato" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe costs of the market organization for potato starch are being kept under control.
Kostnaderna för denna marknadsreglering för potatisstärkelse hålls under kontroll.
EnglishBefore long, there was a massive underground potato-growing operation in Germany.
Snart fanns det en stor underjordisk rörelse för potatisodling i Tyskland.
EnglishPoland, the EU’s largest potato producer, was given as an example during the debate.
Polen är EU:s största potatisproducent och användes som exempel i debatten.
EnglishI would also encourage the Commission to look at the potato industry in Northern Ireland.
Jag vill även uppmana kommissionen att undersöka potatisindustrin i norra Irland.
EnglishYes, this is a 'hot potato' in a number of Member States, but that cannot be helped.
Ja, detta är en ?het potatis? i en del medlemsländer, men det hjälps inte.
EnglishIn the case of potato starch, however, the status quo should be maintained for three years.
Vad gäller potatisstärkelse däremot bör man fortsätta under en period på tre år.
EnglishPotato starch consisted of 48 % of the total starch exports in 1996-1997.
Potatisstärkelsen stod för 48 procent av den totala exporten av stärkelse 1996-1997.
EnglishWho still knows nowadays how to make a stew, potato dumplings or mashed potato?
Vem känner i dag till hur man gör stuvning, klimp eller potatismos?
EnglishThe potato starch sector shows the successful operation of the CAP in a nutshell.
Inom potatisstärkelsesektorn ser vi en väl fungerande gemensam jordbrukspolitik i ett nötskal.
EnglishHowever, we still cannot vote for an extension of the quota system for potato starch.
Vi kan emellertid ändå inte rösta för ett förlängande av kvotsystemet för potatisstärkelse.
EnglishThat is a hot potato, which everyone, including Parliament, has preferred to avoid.
Det är en het potatis, som alla, även parlamentet, helst undviker.
EnglishLet me give one example: tobacco was introduced into Europe at the same time as the potato.
Låt mig ta ett exempel: tobaken infördes i Europa samtidigt som potatisen.
EnglishTraditional meals include potato dumplings with sheep’s cheese and cabbage soup with sausages.
Till de traditionella maträtterna hör potatisklimp med fårost och kålsoppa med korv.
EnglishDespite being a traditional producer of potato starch, Poland now has to import it.
Trots att Polen är en traditionell producent av potatisstärkelse tvingas landet nu importera den.
EnglishThe humble potato -- and I've spent a long time, 25 years, preparing these.
Och jag har spenderat en lång tid -- 25 år -- att laga dessa.
EnglishThe total technological capacity of those two factories is 13 000 tonnes of potato starch per year.
För närvarande använder de litauiska fabrikerna alltså endast 9 procent av sin kapacitet.
EnglishQuota system in relation to the production of potato starch (vote)
Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse (omröstning)
EnglishMr President, I would like to congratulate Mrs Redondo on her report on potato starch production.
Herr ordförande! Jag gratulerar Redondo till betänkandet om produktionen av potatisstärkelse.
EnglishQuota system in relation to the production of potato starch (debate)
Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse (debatt)
EnglishAs has been mentioned, there are two factories producing potato starch in Lithuania – both in rural areas.
Kanske kommissionen kan bete sig på det viset eftersom den är längre från medborgarna.