EN

pound {noun}

volume_up
1. general
pound (also: enclosure, pale)
pound (also: beat, throb)
And this was the portion of my brain that I lost on the morning of my stroke. ~~~ On the morning of the stroke, I woke up to a pounding pain behind my left eye.
Det var denna del av hjärnan som jag förlorade den morgonen jag fick min stroke Morgonen då jag fick en stroke, vaknade jag upp med en bultande smärta bakom mitt vänstra öga.
2. "weight"
pound
Should the Commission be treating football differently from any other multi-billion pound industrial operation?
Bör kommissionen behandla fotbollen annorlunda än andra affärsverksamheter som omsätter miljontals pund?
That argument might fall away when every currency is called the euro, and no longer the franc, pound, peseta or lira.
Detta argument kanske faller när all valuta heter euro, och inte längre franc, pund, peseta eller lire.
Den kommer inte att spara en enda D-mark eller ett enda pund.
pound
3. finance
Should the Commission be treating football differently from any other multi-billion pound industrial operation?
Bör kommissionen behandla fotbollen annorlunda än andra affärsverksamheter som omsätter miljontals pund?
That argument might fall away when every currency is called the euro, and no longer the franc, pound, peseta or lira.
Detta argument kanske faller när all valuta heter euro, och inte längre franc, pund, peseta eller lire.
Den kommer inte att spara en enda D-mark eller ett enda pund.
4. zoology
pound

Context sentences for "pound" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSubject: Disparity between the pound sterling and the Republic of Ireland punt
Angående: Växelkursskillnader mellan det brittiska pundet och det irländska pundet
EnglishMr Helmer's party campaigned on the principle of keeping the pound against the euro.
Helmers parti agiterade för principen att behålla pundet och inte gå över till euron.
EnglishThe Commission should remember that "an ounce of prevention is worth a pound of cure' .
Kommissionen skall komma ihåg att det är " bättre att förekomma än att förekommas" .
EnglishHas the British Government applied for funding to help the revaluation of the pound?
Har den brittiska regeringen ansökt om finansiering som hjälp för revalvering av pundet?
EnglishThe Commission should remember that " an ounce of prevention is worth a pound of cure '.
Kommissionen skall komma ihåg att det är " bättre att förekomma än att förekommas ".
EnglishOne might well wonder if it is a question here of being penny wise and pound foolish.
Man kan väl fråga sig med det svenska uttrycket: Är det så att snålheten bedrar visheten?
EnglishMr President, this is certainly not a matter of a pound of fish or a pound of peas.
Herr ordförande! Här rör det sig verkligen inte om ett halvt kilo fisk eller ett halvt kilo ärter.
EnglishEach pound spent from the public purse has a veritable multiplier effect.
För varje satsad skattekrona får vi oerhört mycket arbete utfört.
EnglishAmong these currencies are the euro, the Danish krone, the British pound and a lot of other currencies.
Det gäller euron, den danska kronan, det brittiska pundet och många andra valutor.
EnglishAnother problem is the exchange rate between the euro and the pound sterling.
Ett annat problem är växelkursen mellan euron och pundet.
EnglishIn Flanders, we have a saying ‘de gierigheid bedriegt de wijsheid’ – penny-wise, pound-foolish.
I Flandern brukar vi säga ”de gierigheid bedriegt de wijsheid” – snålheten bedrar visheten.
EnglishBack in the States, Brazil nuts like these go for $ 15 a pound.
I staterna kostar Brasilianska nötter 15 dollar för ett halvt kilo.
EnglishFormerly, speculation on the exchange market involved the pound.
I går drabbade spekulationerna på valutamarknaden pundet.
EnglishCommissioner, if you pound the table even harder, then we will in any case be right behind you.
Herr kommissionsledamot! Om ni slår näven i bordet ännu hårdare, så kommer vi i varje fall att stå bakom er.
EnglishI would hope that Britain will not be allowed to engage in sudden devaluations of the pound sterling.
Jag skulle hoppas att Förenade kungariket inte tillåts att ägna sig åt plötsliga devalveringar av pundet.
EnglishAll of a sudden, all my English colleagues had become poorer, and the pound has still not recovered today.
Helt plötsligt hade alla mina engelska kolleger blivit fattigare och pundet har ännu i dag inte återhämtat sig.
EnglishSon...... let's just say you've got a 200- pound Rottweiler.
Ponera att du har en rottweiler på 1 00 kg.
EnglishHowever good the units and their cooperation are, an ounce of prevention is still better than a pound of cure.
Hur bra grupperna och deras samarbete än är, så är en gnutta förebyggande ändå bättre än en massa botemedel.
EnglishThank heaven we had the foresight to keep the pound.
Tack och lov var vi förutseende och behöll pundet.
EnglishFarmers in the United Kingdom suffer not only from the BSE problems but also from the strength of the pound sterling.
Lantbrukarna i Förenade kungariket lider inte bara av BSE-problemen, utan också av det starka pundet.