EN pouring
volume_up
{noun}

pouring
volume_up
upphällning {comm. gen.}

Synonyms (English) for "pouring":

pouring
English

Context sentences for "pouring" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Rasmussen and Mrs Starkevičiūttalked of pouring money into the economy.
Poul Nyrup Rasmussen och Margarita Starkevičiūttalade om att ösa pengar över ekonomin.
EnglishThis is a completely senseless pouring of taxpayers' money down the drain.
Detta är ett fullständigt sanslöst slöseri av skattebetalarnas pengar till ingen nytta.
EnglishIt is time to stop pouring money into the money pit and to rescue what can still be rescued.
Det är dags att sluta kasta pengar i sjön och rädda det som fortfarande kan räddas.
EnglishNo nation should be pouring taxpayers ’ money into a corrupt system.
Ingen nation bör låta skattebetalarnas pengar gå in i ett korrumperat system.
EnglishNo nation should be pouring taxpayers’ money into a corrupt system.
Ingen nation bör låta skattebetalarnas pengar gå in i ett korrumperat system.
EnglishEven setting aside this event, reports from China are, nevertheless, pouring in thick and fast.
Även bortsett från denna händelse duggar emellertid rapporterna från Kina tätt.
EnglishIllegal timber is pouring into the EU, and this in itself is completely absurd.
Illegalt timmer väller in i EU, och detta är i sig helt absurt.
EnglishIn the other scenario the government runs the risk of pouring tax revenue into a bottomless pit.
Från statens sida löper man annars risken att kasta skattepengar i sjön.
EnglishComplaints are pouring in about this because of the distortion of the internal market.
Nu strömmar det in klagomål om störning av den inre marknaden.
EnglishThis is your senses, pouring into your senses every second.
Det här är dina sinnen, informationen flödar in i dina sinnen varje sekund.
EnglishThe European Union is pouring enormous resources into Sri Lanka.
Vi måste få konkreta resultat för att se till att människors liv väsentligt förbättras där.
EnglishThe only question is whether or not pouring more money into it will solve the problem once and for all.
Men frågan är bara om problemet löses på sikt genom att mer pengar skjuts till utifrån.
EnglishInstead of solving the problems, we are pouring petrol onto the fire.
I stället för att lösa problemen häller vi bensin på elden.
EnglishInstead, however, capital is pouring out of the region and the politicians are offering good advice.
I stället flyr kapitalet ut ur regionen, och politiken ger goda råd.
EnglishThe European Union is pouring enormous resources into Sri Lanka.
Europeiska unionen överöser Sri Lanka med ofantliga resurser.
EnglishSo a lot of your vision -- the bulk of it is visual, and it's pouring in. ~~~ It's unconscious.
Så en stor del av våra synintryck - merparten av det som är visuellt och flödar in i oss, är omedvetet.
EnglishI must emphasise here that we are not pouring money into the economy in order to assist financial institutions.
Här måste jag betona att vi inte öser pengar över ekonomin för att stödja finansinstituten.
EnglishI understand that such a phenomenon can only be addressed by pouring more money into research investment budgets.
Först måste vi dock förstå kommissionens och medlemsstaternas filosofi.
EnglishMeanwhile, the Irish Government is pouring EUR 30 billion into recapitalising banks and developers.
Samtidigt pumpar den irländska regeringen in 30 miljarder euro i kapitaltillskott till banker och exploatörer.
EnglishFor how long and to what extent will European taxpayers be pouring money into the Danaides' cistern?
Hur länge och i vilken utsträckning ska EU:s skattebetalare behöva slänga sina pengar i danaidernas läckande kärl?