"praxis" translation into Swedish

EN

"praxis" in Swedish

SV

"praxis" in English

volume_up
praxis {comm. gen.}

EN praxis
volume_up
{noun}

volume_up
praxis {comm. gen.}
I: "Förvaltning och medborgarskap i förändring: Etablerad praxis och kritiska perspektiv", red.
I: "Förvaltning och medborgarskap i förändring: Etablerad praxis och kritiska perspektiv", red.
In reality a praxis has evolved over many years in the EEC Courts while a number of Member States have not changed their fundamental law in line with this praxis.
I praktiken finns ju en praxis som har utvecklats under många år i EG-domstolen, samtidigt som en rad medlemsländer inte har förändrat sina grundlagar enligt denna praxis.
volume_up
övning {comm. gen.}
Science is part of the praxis and its economic and social consequences in today's world are immense.
Vetenskapen omsätts i praktiken och i dagens värld är dess ekonomiska och sociala följdverkningar enorma.
In reality a praxis has evolved over many years in the EEC Courts while a number of Member States have not changed their fundamental law in line with this praxis.
I praktiken finns ju en praxis som har utvecklats under många år i EG-domstolen, samtidigt som en rad medlemsländer inte har förändrat sina grundlagar enligt denna praxis.
praxis
volume_up
exempelsamling {comm. gen.}

Synonyms (English) for "praxis":

praxis
English

Synonyms (Swedish) for "praxis":

praxis

Context sentences for "praxis" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTurkey has improved its human rights situation and its legal praxis in a way that is worthy of our respect.
Turkiet har på ett hedervärt sätt förbättrat situationen beträffande de mänskliga rättigheterna och dess rättspraxis.