"prays" translation into Swedish

EN

"prays" in Swedish

SV

EN prays
volume_up
{verb}

prays (also: begs)
volume_up
ber {vb}
Their mother hopes and prays that they might still be alive.
Deras mor hoppas och ber att de fortfarande ska vara i livet.
The community prays specifically for peace, stability and justice for all the citizens of Xinjiang.
Samfundet ber i synnerhet för fred, stabilitet och rättvisa för alla Xinjiangs medborgare.

Context sentences for "prays" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe community prays specifically for peace, stability and justice for all the citizens of Xinjiang.
Samfundet ber i synnerhet för fred, stabilitet och rättvisa för alla Xinjiangs medborgare.
EnglishTheir mother hopes and prays that they might still be alive.
Deras mor hoppas och ber att de fortfarande ska vara i livet.
EnglishMr President, the report by our colleague Mr Novo prays that there will be a European regional planning policy.
Herr ordförande! Betänkandet av vår kollega Novo uttrycker önskemål om en europeisk politik för fysisk planering.
EnglishWe need a global vision of spatial development, which confirms a European urban strategy which our Parliament prays for.
Detta handlar om en övergripande vision av hur ett område bör utvecklas, en vision som styrker den europeiska stadsstrategi parlamentet vill se.