"pre-eminently" translation into Swedish

EN

"pre-eminently" in Swedish

EN pre-eminently
volume_up
{adverb}

pre-eminently (also: haughtily, high-handedly, masterfully)

Synonyms (English) for "pre-eminently":

pre-eminently

Similar translations for "pre-eminently" in Swedish

pre-
Swedish
eminently adverb
eminent adjective

Context sentences for "pre-eminently" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is pre-eminently a matter for the Member States to decide, rather than the EU.
Detta är i allra högsta grad en fråga för medlemsstaterna och inte för EU.
EnglishThe Netherlands is pre-eminently a trading nation, after all.
Nederländerna är när allt kommer omkring främst en handelsnation.
EnglishI have huge respect for the many qualities of Mr Mulder, but he is pre-eminently a practical man.
Jag har en oerhörd respekt för Mulders många kvaliteter, men han är i allra högsta grad en praktisk man.
EnglishFinancial services in particular, because they are not material, are pre-eminently suitable to be offered internationally on the Internet.
De finansiella tjänsterna som ju är immateriella är särskilt väl lämpade för en gränsöverskridande handel på Internet.
EnglishSARS is pre-eminently a problem that does not respect national borders, and reminds us that problems such as these may also arise with other infectious diseases.
Sars är ett riktigt gränsöverskridande problem och visar oss att den här sortens problem även kan uppstå vid andra smittsamma sjukdomar.
EnglishI venture to hope that you will bring this about, with your new Commission, with people who are aware of this aim and eager to play this pre-eminently political role.
Jag hoppas att ni skall förverkliga det här med er nya kommission, med personer som är medvetna om detta och som vill spela denna mycket politiska roll.
EnglishThis is pre-eminently the case as regards one issue on which our debates will focus during the coming months, and on which Mr Laschet is completing a report, namely reform of the United Nations.
Detta är framför allt fallet i en fråga som vår debatt kommer att kretsa kring de närmaste månaderna och som Laschet utarbetar ett betänkande om, nämligen reformen av FN.