"prerogative" translation into Swedish

EN

"prerogative" in Swedish

EN prerogative
volume_up
{adjective}

prerogative

Synonyms (English) for "prerogative":

prerogative

Context sentences for "prerogative" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I shall not have the last word; that is the Commissioner's prerogative.
Herr talman! Det är ju inte jag som har sista ordet, det har ju kommissionären.
EnglishMr Louis does not like the World Trade Organisation; that is his prerogative.
Patrick Louis tycker inte om Världshandelsorganisationen, och det är hans rättighet.
EnglishIt is without doubt a prerogative of those countries, as for any other Member State.
Det är utan tvivel ett prerogativ för dessa länder, liksom för övriga medlemsstater.
EnglishThis is not a prerogative of the rapporteur who is the servant of the committee.
Detta är inte föredragandens privilegium då denna tjänstgör i utskottet.
EnglishParliament should seize this new prerogative provided for in the Treaty of Lisbon.
Parlamentet bör utnyttja detta nya privilegium enligt Lissabonfördraget.
EnglishMr Farage, it is the Commission's prerogative and you have had the chance to be heard.
Nigel Farage! Kommissionen har denna rättighet, och du har fått yttra dig.
EnglishNo parliament can agree to a constitution that violates this prerogative.
Inget parlament kan samtycka till en konstitution som våldför sig på detta privilegium.
EnglishI do not know with what prerogative the President of the European Parliament could do so.
Jag vet inte med vilken rätt Europaparlamentets talman skulle kunna göra något sådant.
EnglishI do not accept the doctrine that foreign affairs is the prerogative of the executive.
Jag accepterar inte tanken att utrikesfrågor är ledarnas privilegium.
EnglishThis should be the sole prerogative of democratic national states.
Detta bör uteslutande vara varje enskild demokratisk nationalstats ansvar.
EnglishThe inspection of foodstuffs and animal feed, however, is the prerogative of the Member States.
Djurfoder- och livsmedelskontroller faller däremot under medlemsstaternas suveränitet.
EnglishIt is right that initiative to develop nuclear energy should remain the prerogative of Member States.
Medlemsstaterna bör även i fortsättningen främst satsa på att utveckla kärnenergi.
EnglishThe prerogative as to whether to follow this suggestion or not rests with the Council.
Det är upp till rådet att följa det här förslaget eller inte.
EnglishThis matter should remain in the control and prerogative of independent, democratic nation states.
Denna fråga bör även fortsättningsvis avgöras av oberoende, demokratiska nationalstater.
EnglishWe asked for no prerogative that is not laid down in the law of Europe.
Vi bad inte om något privilegium som inte har stöd i EG-rätten.
EnglishBut we shall exercise that prerogative in a way that is not only politically responsible, but also honest.
Vi kommer dock att utöva detta prerogativ med politiskt ansvar och med öppenhet.
EnglishThe basic rule is that participation in the work of EU bodies is the sole prerogative of Member States.
Deltagande i EU: s institutioner är principiellt sett endast öppet för medlemsländerna.
EnglishThis, like all other matters, should be the prerogative of independent, democratic nation states.
Denna fråga bör precis som alla andra frågor avgöras av oberoende, demokratiska nationalstater.
EnglishThis is the citizen of a state's prerogative, for it is the founding principle of a democracy.
Detta är den rättighet som medborgarna i en stat har, eftersom det är grundprincipen i en demokrati.
EnglishI do not think that the right of legislative initiative should be the exclusive prerogative of the Commission.
Jag anser inte att initiativrätten endast bör vara förbehållen kommissionen.