"preschool" translation into Swedish

EN

"preschool" in Swedish

EN preschool
volume_up
{noun}

preschool (also: nursery school, pre-school)
volume_up
förskola {comm. gen.}
Equality in preschool and school, what is it - and for whom?
Jämställdhet i förskola och skola, vad är det – och för vem?
Luleå University of Technology trains teachers for preschool, primary and secondary education.
Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet rymmer utbildningar till lärare för förskola, grundskola och gymnasium.
Mama left with daughter at 8: 30 for preschool as usual.
Mamma åkte med dottern vid 8: 30 till förskolan som vanligt.

Context sentences for "preschool" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor preschool teacher student Frida Carlsson campus will soon be extended considerably.
För Luleå tekniska universitet har årets studentrekrytering nått rekordhöjder.
EnglishIn almost all EU countries pre-school facilities have been closing down in recent years.
I så gott som alla EU-länder har förskoleinrättningar stängts på senare år.
EnglishHe asks the Member States to increase funding for pre-school education.
Han uppmanar medlemstaterna att öka finansieringen för förskoleutbildning.
EnglishFor preschool teacher student Frida Carlsson campus will soon be extended considerably.
För förskollärarstudenten Frida Carlsson kommer campusområdet inom kort utvidgas avsevärt.
EnglishPre-school facilities have been closing down because they are expensive to run.
Förskoleinrättningar har stängts eftersom de är dyra att driva.
EnglishThe second area concerns studies on the processes of change and development in preschool.
Den andra inriktningen omfattade studier av förändrings- och utvecklingsprocesser i förskolan.
EnglishCompany pre-school facilities practically do not exist any longer.
Företagsdrivna förskoleinrättningar finns praktiskt taget inte längre.
EnglishIn Norrköping, Fröbelinstitutet – Sweden’s first pre-school teacher school – was founded in 1902.
I Norrköping grundades Fröbelinstitutet – Sveriges första förskollärarutbildning – 1902.
EnglishFurthermore, the integration programmes designed for immigrants should exist even for pre-school pupils.
Det bör dessutom finnas assimileringsprogram för invandrare redan i förskoleåldern.
EnglishKerstin Löf studies the fourth semester of Pre-school Teacher Education at Luleå University of Technology.
Kerstin Löf läser fjärde terminen på Förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet.
EnglishChildren of preschool age are full of curiosity, they are creative and interested in natural phenomena.
Barn i förskoleåldern är fyllda av nyfikenhet, de är kreativa och funderar kring naturfenomen.
EnglishMama left with daughter at 8: 30 for preschool as usual.
Mamma åkte med dottern vid 8: 30 till förskolan som vanligt.
EnglishWe should also give more consideration to children in pre-school institutions.
Vi bör också tänka på förskolebarnen.
EnglishIn order for mothers of young children to be able to return to work, we must build enough pre-school facilities.
Men vi glömmer bort att barn lär sig sina viktigaste sociala mönster under sina första tre år.
EnglishThis must start at pre-school and school age and then continue all the way through to vocational training.
Detta måste börja i förskolan och i skolåldern och sedan fortsätta hela vägen till yrkesutbildningen.
EnglishThey became nurses, secretaries, and preschool teachers.
De blev sjuksköterskor, sekreterare, förskollärare.
EnglishAs a preschool teacher, you work with children during their first year of life, the time when they learn the most.
Som förskollärare får du arbeta med barn under deras första år i livet, den tid då de lär sig som mest.
EnglishAs a preschool teacher, you get the opportunity to work with the most significant we have, our children, during their very first years of life.
Som förskollärare får du möjlighet att arbeta med barn under deras första år i livet.
EnglishWe must therefore understand that the return on investments into pre-school education is the guarantee of future growth.
Vi måste därför förstå att en återgång till investeringar i förskoleutbildning är en garanti för framtida tillväxt.
EnglishI have long been an advocate of pre-school and primary education as essential for the personal development of every child.
Jag har länge talat varmt för förskole- och primärutbildning, som är centralt för varje barns personliga utveckling.