"prescribed by law" translation into Swedish

EN

"prescribed by law" in Swedish

EN prescribed by law
volume_up
[example]

prescribed by law (also: statutory)

Context sentences for "prescribed by law" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRight up to the last moment, there was dispute about whether the EEVC's four test procedures should be prescribed by law as the sole solution.
En omstridd fråga in i det sista var lagstadgandet av fyra provningsmetoder från Europeiska kommittén för ökad fordonssäkerhet (EEVC) som enda lösning.
EnglishThe vehicles are engineered in such a way that they demonstrate lower emission levels at the points measured in the course of the test cycles for their type prescribed by law.
Fordonen är konstruerade på ett sätt som gör att de uppvisar låga utsläppsvärden på de mätpunkter som testas vid den lagstadgade typprövningen.
EnglishEven if it is not prescribed under law, it could of course simplify a number of operations, not only for the Commission, but also for the Court of Auditors or OLAF.
Även om detta inte är rättsligt föreskrivet, skulle det naturligtvis kunna underlätta många åtgärder, och inte bara för kommissionen, utan också för revisionsrätten eller OLAF.