EN

pretend {adjective}

volume_up
pretend
Equally, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
På samma sätt är det oärligt att låtsas att Rysslands har agerat oklanderligt.
Let us not pretend that the present proposals have this in mind.
Låt oss inte låtsas som om man har detta i åtanke genom de föreliggande förslagen.
We cannot pretend that sympathy, without any political decisions, will be enough.
Vi kan inte låtsas att sympati utan politiska beslut kommer att vara tillräckligt.

Context sentences for "pretend" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe cannot pretend that sympathy, without any political decisions, will be enough.
Vi kan inte låtsas att sympati utan politiska beslut kommer att vara tillräckligt.
EnglishTo pretend now that the Irish 'no' to Nice prevents enlargement is a nonsense.
Att i dag hävda att Irlands "nej" till Nice förhindrar utvidgningen saknar mening.
EnglishEqually, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
På samma sätt är det oärligt att låtsas att Rysslands har agerat oklanderligt.
EnglishTo pretend now that the Irish 'no ' to Nice prevents enlargement is a nonsense.
Att i dag hävda att Irlands " nej " till Nice förhindrar utvidgningen saknar mening.
EnglishThey strangled her, threw her into the bath and tried to pretend it was suicide.
De ströp henne, kastade henne i badkaret och försökte få det att se ut som självmord.
EnglishYou simply do not want it, so do not pretend you have the same ultimate objective.
Ni vill helt enkelt inte ha det, så försök inte låtsas att ni har samma slutliga mål.
EnglishIf we want to be serious about this, we cannot pretend that this has not happened.
Om vi menar allvar med det här kan vi inte låtsas att detta inte har hänt.
EnglishHowever, let us not pretend that the case does not also have a broader political context.
Men vi får inte låtsas som om fallet inte ingår i ett större politiskt sammanhang.
EnglishWe pretend that we are all agreed on this, but this is not so in practice.
För vi agerar här som om vi allesammans vore överens, men i praktiken är det inte så.
EnglishHowever, we in the European Union cannot pretend that we are dealing with a normal country.
Vi i EU kan emellertid inte låtsas som om vi har att göra med ett normalt land.
EnglishThe United Nations and NGOs only act as coordinators and do not pretend to be the donors.
Det behövs också rutiner för tidig varning innan nästa katastrof inträffar.
EnglishThis is a problem for firms during a crisis, and we cannot pretend otherwise.
Detta är ett problem för dessa företag i kristider, och vi kan inte låtsas som något annat.
EnglishThe Council must not bury its head in the sand and pretend that the problem does not exist.
Rådet får inte begrava huvudet i sanden och låtsas att problemet inte finns.
EnglishWe cannot pretend that we do not have this obligation also to inform.
Man kan inte låtsas som om vi inte har denna skyldighet att också informera.
EnglishThe Council and the Commission will not be able to pretend for ever that they do not hear us.
Rådet och kommissionen kan inte i all oändlighet ge sken av att inte höra oss.
EnglishWe cannot continue to engage in ‘pretend negotiations’ with Iran in this way.
Vi kan inte fortsätta att ”låtsasförhandla” med Iran på detta sätt.
EnglishIt is rather embarrassing that we have to now pretend that they do not exist.
Det är ganska genant att vi nu måste låtsas att de inte existerar.
EnglishLet us not pretend that the present proposals have this in mind.
Låt oss inte låtsas som om man har detta i åtanke genom de föreliggande förslagen.
EnglishBut nor should we pretend that whatever we produce, someone will buy it at some point.
Man får dock inte tro att det kvittar vad vi producerar, att vi ändå får avsättning för det.
EnglishIt is better to target pornography which exploits real children, not pretend ones.
Det är bättre att rikta in sig på pornografi som exploaterar verkliga barn, inte uppdiktade barn.

"pretend any" in Swedish

volume_up
pretend any
Swedish
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"pretend anymore" in Swedish

More chevron_right

"pretend anything" in Swedish

volume_up
pretend anything
Swedish
More chevron_right