"primrose" translation into Swedish

EN

"primrose" in Swedish

EN primrose
volume_up
{noun}

1. botany

primrose
volume_up
viva {comm. gen.}
primrose
volume_up
jordviva {comm. gen.}

Synonyms (English) for "primrose":

primrose
English

Context sentences for "primrose" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou don't wanna be led down the primrose path.
EnglishThe primrose willow is now spreading extremely rapidly and, despite the efforts of numerous volunteers, can no longer be contained by uprooting.
Trots att många frivilliga ägnar sig åt att rycka upp växterna med roten räcker detta inte längre till för att hindra artens mycket snabba spridning.
EnglishSubject: Control of the primrose willow The primrose willow, a plant native to South America, is proliferating alarmingly in all parts of France.
Angående: Bekämpning av dunört Dunörtsväxter (Onagrariacées) som härstammar från Sydamerika sprider sig för närvarande på ett oroväckande sätt över hela Frankrike.
EnglishSecondly, Community funds, in particular the Structural Funds, and the LIFE instrument could be used to aid the management of the primrose willow in respect of Natura 2000 sites.
För det andra skulle gemenskapsfonder, i synnerhet strukturfonderna, och instrumentet Life kunna användas för att hjälpa till att hantera dunörten när det gäller Natura 2000-platser.