"promotional code" translation into Swedish

EN

"promotional code" in Swedish

EN promotional code
volume_up
{noun}

promotional code
volume_up
rabattkod {comm. gen.}

Similar translations for "promotional code" in Swedish

promotional adjective
promotional adverb
Swedish
code noun
to code verb

Context sentences for "promotional code" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis activates your account, allowing you to use your promotional code and run your ads.
Detta aktiverar kontot så att du kan använda kampanjkoden och köra dina annonser.
EnglishThe setting you use affects how your promotional code or coupon will work.
Vilken inställning du har påverkar hur kampanjkoden eller kupongen fungerar.
EnglishOnce you've set up your AdWords account, you're ready to redeem your promotional code.
När du har skapat ett AdWords-konto är du redo att lösa in kampanjkoden.
EnglishIf you find that your promotional code isn't working properly, there may be a number of reasons.
Om du märker att kampanjkoden inte fungerar korrekt kan det finnas flera olika förklaringar till detta.
EnglishBut if you'd like to make sure that your ads run continuously, we recommend that you make a payment large enough to cover several weeks of ad activity when you enter a promotional code.
Men om du vill vara säker på att annonserna fortsätter att visas rekommenderar vi att du gör en inbetalning som räcker för flera veckors annonsvisningar samtidigt som du anger en kampanjkod.