EN promptly
volume_up
{adverb}

1. general

promptly
volume_up
prompt {adv.}
It is not for the EU to decide on taxation matters and promptly to call on the Member States to harmonise their national taxes.
Att besluta om skattefrågor och prompt vädja till medlemsstaterna om en harmonisering av deras nationella skatter är inte något för EU.

2. "immediately"

promptly
volume_up
prompt {adv.} (genast, omedelbart)
It is not for the EU to decide on taxation matters and promptly to call on the Member States to harmonise their national taxes.
Att besluta om skattefrågor och prompt vädja till medlemsstaterna om en harmonisering av deras nationella skatter är inte något för EU.

Context sentences for "promptly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Om vi inte agerar förnuftigt, konsekvent och snabbt kan vi hamna i en ond cirkel.
EnglishThe Commission has acted promptly by initiating two anti-dumping investigations.
Kommissionen har agerat snabbt genom att inleda två anti-dumpningsundersökningar.
EnglishChecks should be carried out promptly, just as payments should be made promptly.
Kontroller bör genomföras snarast, på samma sätt som utbetalningarna bör ske snarast.
EnglishParliament wants rapid progress and wants to implement the necessary measures promptly.
Parlamentet vill snabbt ha framgång och snabbt genomföra de åtgärder som behövs.
EnglishIt is, therefore, crucial that a European judicial network is set up promptly.
Därför är det ytterst viktigt att ett europeiskt rättsligt nätverk snabbt kommer igång.
EnglishThere is no scenario that would enable international forces to be promptly withdrawn.
Det finns inget scenario där de internationella styrkorna snabbt skulle dras tillbaka.
EnglishWhat we must now do is make a final choice and then promptly act upon it.
Vad som nu måste ske är att göra ett slutligt val och att genomföra det med hög fart.
EnglishI was cut off relatively promptly by the previous President twice this afternoon.
Jag blev avbruten ganska punktligt under två av mina inlägg i dag av den tidigare talmannen.
EnglishI firmly believe that the Serbian authorities will respond promptly.
Jag är fast övertygad om att de serbiska myndigheterna kommer att reagera snabbt.
EnglishIt is therefore surprising that the Commission should come up with a proposal so promptly.
Det är därför förvånande att kommissionen lägger fram ett förslag så snabbt.
EnglishThe Member States must finally do their homework more promptly than in the past.
Det är på tiden att medlemsstaterna uträttar sina uppgifter snabbare än de hittills har gjort.
EnglishThe Commission followed this up promptly, for which I should like to give it credit.
Kommissionen hörsammade förslaget mycket snabbt och för detta förtjänar man en komplimang.
EnglishIn 2007, the European Globalisation Fund was quite promptly set up for this purpose.
Europeiska globaliseringsfonden inrättades 2007 i just detta syfte.
EnglishThe Chinese authorities fortunately acted promptly after the disaster.
Lyckligtvis agerade de kinesiska myndigheterna snabbt efter katastrofen.
EnglishThis is the world that Member States must assist promptly and comprehensively.
Det är till denna värld som medlemsstaterna måste assistera genast och ur ett helhetsperspektiv.
EnglishI am grateful to Parliament for expressing its opinion so promptly.
Jag är tacksam för att parlamentet har klargjort sin inställning så snabbt.
EnglishWe have urged the authorities to tackle inter-ethnic incidents promptly.
Vi har ivrigt förordat att myndigheterna ska ta itu med mellanetniska incidenter omedelbart.
EnglishI have kept you informed promptly and with complete transparency throughout all this time.
Jag har under hela processens gång gett er detaljerad och fullt genomblickbar information.
EnglishWe hope that the Macedonian model will be copied promptly by the others.
Vi hoppas att det makedoniska exemplet snabbt skall följas av andra.
EnglishI am grateful for the fact that this issue was addressed reasonably promptly.
I alla fall var reaktionerna snabba och det är jag tacksam för.