"to prosper" translation into Swedish

EN

"to prosper" in Swedish

EN to prosper
volume_up
[prospered|prospered] {verb}

to prosper
volume_up
blomstra {vb} (blomma)
Ask the motor car industry how it will prosper if securitisation is snuffed out.
Fråga bilindustrin hur den ska kunna blomstra utan värdepapperisering.
Europe wants to see Iran realise its potential and to grow and prosper.
EU vill att Iran inser sin potential, och att landet ska växa och blomstra.
If Mrs Plassnik can emulate Metternich’s achievements, Europe will prosper.
Om Ursula Plassnik kan ta efter Metternichs bedrifter så kommer Europa att blomstra.
to prosper
volume_up
lyckas {vb} (blomma)
Regional disparities must be overcome if the internal market is to succeed and prosper.
Regionala skillnader måste övervinnas om den inre marknaden skall lyckas och frodas.
We can prosper in the age of globalisation, but we will want to do it our own way.
Vi kan lyckas i globaliseringens era, men vi vill göra det på vårt eget sätt.
The new Member States will be ambitious for their futures and we want to see them prosper as they put the opportunities of membership to good use.
De nya medlemsstaterna kommer att vilja göra det bästa av sin framtid, och vi vill se dem lyckas med att utnyttja de möjligheter som medlemskapet erbjuder.
to prosper
volume_up
gå bra {vb} (blomma)
Golf clubs, cricket clubs, horse riding clubs, leisure parks - may they prosper, but not on common agricultural policy funds.
Golfklubbar, kricketklubbar, ridklubbar, nöjesparker - det får gärna bra för dem, men inte med medel från den gemensamma jordbrukspolitiken.
And, if Google continues to prosper, it will prove that there is no inherent conflict between making money and acting in a sustainable and humane way.
Om Google fortsätter att bra kommer detta bevisa att det inte finns någon inneboende konflikt mellan att tjäna pengar och att agera på ett hållbart och humant sätt.
In order for the productive sector to prosper, it is essential to evaluate the issue of price increases relating to other outside costs and to speculation on basic agricultural products.
För att det ska bra för produktionssektorn behöver vi utvärdera hur främmande kostnader och spekulation i basjordbruksprodukter bidrar till prisökningarna.
to prosper
volume_up
ha framgång {vb} (blomma)
More specifically, the Commission's policy aims to guarantee that social economy enterprises can grow and prosper alongside other forms of company.
Syftet med kommissionens politik är att företag inom den sociala ekonomin ska kunna växa och ha framgång sida vid sida med andra företag.
to prosper
volume_up
ha medvind {vb} (blomma)

Context sentences for "to prosper" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf families prosper, the village prospers, and eventually so does the whole country.
Om familjerna blomstrar, blomstrar byarna, och så gör också tillslut hela landet.
EnglishThat the whole of Europe should prosper ought to be the aim of the EU's regional policy.
Att " hela Europa skall leva " bör vara målsättningen för EU: s regionalpolitik.
EnglishThat the whole of Europe should prosper ought to be the aim of the EU's regional policy.
Att " hela Europa skall leva" bör vara målsättningen för EU: s regionalpolitik.
EnglishAfter the war, Western Europe proudly straightened itself up and started to prosper in peace.
Efter kriget rätade man stolt på sig i Västeuropa och åtnjöt fredliga framgångar.
EnglishIt is vital, therefore, that the fund continues to prosper and grow.
Därför är det mycket viktigt att fonden fortsätter att frodas och växa.
EnglishThese regions must be able to prosper on the basis of their own potential.
Dessa regioner måste kunna växa utifrån sina egna möjligheter.
EnglishBut in the long term, if the euro is to survive and prosper, more radical change is necessary.
Om euron ska kunna överleva och frodas på lång sikt är det nödvändigt med mer radikala ändringar.
EnglishAfter the war, Western Europe proudly straightened itself up and started to prosper in peace.
Ärade parlament, våra tankar får inte färgas av dubbelmoral.
EnglishIf we want to survive and prosper in the 21st century then we must welcome and manage change.
Om vi vill överleva och nå framgångar i det 21:a århundradet, måste vi välkomna och hantera förändringar.
EnglishIf we want to survive and prosper in the 21st century then we must welcome and manage change.
Om vi vill överleva och nå framgångar i det 21: a århundradet, måste vi välkomna och hantera förändringar.
EnglishOn the contrary, the Nepalese need stability and democracy in order to prosper economically and politically.
Detta bidrar till att minska den nepalesiska befolkningens sårbarhet gentemot de maoistiska rebellerna.
EnglishThis is the way to create and perpetuate the dramatic situations in which unscrupulous smugglers prosper.
Detta är rätt sätt att skapa och föreviga de dramatiska förhållanden under vilka samvetslösa smugglare frodas.
EnglishIt was a moment of such historical importance that many people felt that from then onwards, the world could only prosper.
Det var en så historisk stund att den fick många att tro att inget ont kunde inträffa i världen i framtiden.
EnglishIf the economies of the Union are to prosper and succeed, businesses must be apprised of new changes in the field of information technology.
Unionen måste hålla jämna steg med de tekniska förändringar som just nu sker över hela världen.
EnglishThe objective, however, is not just for SMEs to struggle on, but rather for them to be able to prosper and grow strong.
Målet är dock inte bara att de små och medelstora företagen ska kämpa vidare, utan snarare att de ska kunna frodas och växa sig starka.
EnglishHaving said that, I in turn hope that this office will prosper, and for this to happen the old confrontations between the Commission, Parliament and the Council are of no import.
Samtidigt vill jag uttrycka en förhoppning att OLAF skall bli framgångsrikt.
EnglishThe European construct must be stable if people are to live and prosper in it, working in decent jobs with real future prospects.
EU-bygget måste vara stabilt om människor ska kunna leva och frodas här och arbeta med kvalitativa arbeten med verkliga framtidsutsikter.
EnglishThe aforementioned activities are particularly important, because no rapidly developing economy can prosper without these sectors of production.
Ovannämnda verksamheter är särskilt viktiga eftersom ingen snabbföränderlig ekonomi kan frodas utan dessa produktionssektorer.
EnglishShould the proposals of the Ecofin Council be allowed to prosper at the IGC, this Parliament will be reduced to a pale mockery.
Om Ekofin-rådets förslag skulle tillåtas att bli framgångsrikt på regeringskonferensen kommer detta parlament att försvagas till ett blekt åtlöje.
EnglishUnless we open our markets to goods from poorer countries, thus helping their people to prosper, we will take their people.
Om vi inte öppnar våra marknader för varor från fattigare länder, alltså hjälper deras befolkning till framgång, så kommer vi att ta deras befolkning.